Chci demo

Průmysl 4.0 v praxi: Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Co je průmysl 4.0 jsme si z pohledu teorie vysvětlili již v minulém článku. Dnes se zaměříme hlavně na jeho praktické použití a představíme si nejen klady fenoménu industry 4.0, ale také výzvy a potenciální zápory, které se s ním pojí.

Výhody industry 4.0

Zvýšení efektivity a produktivity

Pokud investujete do technologií typických pro industry 4.0, tak svým zaměstnancům umožníte vytvářet prediktivní analýzy, využívat data v reálném čase a při řízení každodenních činností se rozhodovat na základě konkrétních údajů z výroby.

Chytré továrny jsou v rámci průmyslu 4.0 optimalizovány na maximální možnou úroveň, díky čemuž dochází k téměř nulovým odstávkám strojů. To vše výrazně přispívá k celkovému zeštíhlení výroby.  

Snížení nákladů

Po přechodu na industry 4.0 dojde k odstranění hned několik druhů plýtvání – zdržení dodávek, logistických překážek a až příliš nákladné údržbě strojů.

Kombinace nově dostupných dat navíc umožňuje předvídat základní potřeby s předstihem. Za stejnou dobu tak dokážete vyrobit víc produktů s nižšími výrobními náklady.

Lepší komunikace a spolupráce

Industry 4.0 probíhá bez papíru, bez prodlev a bez výmluv. To platí nejen o samotné výrobě, ale i spolupráci s ostatními články dodavatelského řetězce. Ten se zkrátí, čímž dojde ke zvýšení pružnosti vůči poptávce.

Moderní technologie a efektivní fungování firmy zároveň dokáže nalákat, ale také udržet talentované zaměstnance. A ty i v digitálním podniku zkrátka potřebujete.

Vyšší konkurenceschopnost

Nové technologie, jako je například MES, umožňují shromažďovat a analyzovat velké množství dat. Díky tomu lze identifikovat nové příležitosti a vytvářet nové produkty a služby. Firmy, které předvídají data, jsou mnohem flexibilnější, agilnější a konkurenceschopnější než ty, které zamrzly v průmyslu 3.0.

Výzvy a potenciální nevýhody industry 4.0

Bezpečnost

Nejpalčivějším problémem, který s sebou nástup průmyslu 4.0, přináší, je potřeba zpracování obrovského množství dat a jeho následné zabezpečení. Podniky jsou zranitelnější vůči kybernetickým útokům, které by mohly ohrozit citlivé údaje a narušit provoz. 

Náchylné k tomu jsou zejmény podniky, které ukládají data na cloud, a proto je velmi důležité zajistit kvalitní zabezpečení. 

Náklady

Nové technologie sice snižují náklady na výroby, jenže jejich pořízení bývá drahé. To může představovat problém hlavně pro malé a střední podniky. Ale právě proto se pro ně pravidelně vyhlašují dotace, které jim digitalizaci zpřístupní.

Zaměstnanci

Industry 4.0 není jen o technologiích, ale i lidech. Ty potřebujete průběžně vzdělávat, aby dokázali nová zařízení adekvátně využívat a díky nim byla i jejich práce efektivnější.

Může se také stát, že někteří zaměstnanci, například operátoři, se stanou nadbytečnými a budou se muset přeučit na jinou pozici nebo rekvalifikovat do jiného oboru.

Proč se nemusíte industry 4.0 bát? 

Každá mince má dvě strany, takže ani průmysl 4.0 není zcela bez rizika. Jeho klady ale jednoznačně převažují a čelit těm několika málo výzvám se vyplatí. 

Industry 4.0 vám totiž pomůže, pokud chcete:

  • získat konkurenční výhodu

  • snadněji získávat nové zdroje

  • zvýšit kvalitu výrobků a udržet si ji

  • kontrolovat výrobu v reálném čase

  • zlepšit informovanost ve vaší firmě

  • identifikovat problémy již v předstihu

  • větší přehled v rámci dodavatelského řetězce

  • mít každé důležité rozhodnutí podložené daty 


Staňte se součástí industry 4.0 

Kontaktujte nás a domluvte si bezplatné DEMO MES SoftLi. Přesvědčte se na vlastní výrobě, proč je nejlepší na trhu.