Chci demo

Bez papírů, bez prodlev, bez výmluv – minimalizujte chyby lidského faktoru


Co můžeš odložit na zítřek, nedělej dnes. Tak bohužel ještě stále zní motto mnoha zaměstnanců, kteří vždy mají spoustu jiných starosti, než aby vyplnili krátký formulář nebo zkontrolovali jeden stroj. To, co bylo původně otázkou pár vteřin se táhne minimálně několik hodin. A vám celou dobu utíkají peníze. Rozšiřující modul MES SoftLi tomu učiní přítrž. 

Rozšiřující modul Forms dělá nejlepší MES na trhu ještě lepším

Implementuje totiž funkcionalitu formulářů a checklistů na operátorské terminály. To využijete v oblasti výrobních i nevýrobních procesů, jako je:

  • kvalita;

  • údržba;

  • dokumentace;

  • školení;

  • BOZP.

Na MES SoftLi je i národ Švejků krátký

Libovolného zaměstnance už nemusíte složitě nahánět, ale snadno ho zastihnete ihned po jeho přihlášení do výrobního informačního systému. A nebude se moct vymlouvat, že zapomněl na tohle nebo neví, kam založil tamto.

Zbavte se prodlev i laxnosti zaměstnanců 

Prostřednictvím sekce SoftLi Admin si vytvoříte formulář podle vašich představ & potřeb. A to jak z hlediska vzhledu, tak typu datových polí. Ta mohou být textová či numerická a ve formě zaškrtávacího políčka, rozbalovací nabídky, hodnocení nebo komentáře. 

Konfigurací tzv. triggerů pak nastavíte podmínky, za nichž se formulář přihlášenému operátorovi zobrazí.

Každý formulář s výsledky bude uložený do databáze, vyhodnocený a porovnaný s výsledky formulářů vyplněnými dalšími operátory. 

Maximální přehlednost výroby pak zajistí možnosti filtrace výsledků (například podle rolí v systému) a doplňkové informace v záznamech. Ty obsahují časové razítko, místo vytvoření a identifikace uživatele, který jej vytvořil.

Příklady z praxe aneb jak můžete modul Forms využít ve své výrobě

1) Kontrola kvality

Při výrobě potravinářských produktů je nutné každé 2 hodiny výrobek zvážit a zkontrolovat jeho kvalitu. 

Můžete spoléhat na dobrou paměť (či budík) a pečlivost zaměstnanců, že na svůj úkol nikdy nezapomenou a výsledek své návštěvy vždy manuálně zaznamenají tak, aby byl správný a šel kdykoliv dohledat. 

Nebo zavedete elektronické formuláře a intervaly vám pohlídá MES SoftLi. Podmínky si nastavíte sami. Výsledky kontroly se do systému zapíšou automaticky, takže budou správné, nezfalšovatelné a během jednoho kliknutí dohledatelné v reportech.

2) Kontrolní měření

Při uvolnění výroby je potřeba provádět kontrolní měření. Nyní je už na vás, zda budete zaměstnancům dávat stoh papíru s nejrůznějšími instrukcemi, nebo jestli podmínky jednoduše nadefinujete do formulářů. 

V takovém případě MES SoftLi pak vždy automaticky vyzve příslušného pracovníka k dalšímu měření dojde podle toho, jaké nastavení času, zakázky, produktu či kombinaci těchto proměnných použijete coby spouštěč.

3) Informování zaměstnanců

Při změně v dokumentaci, kdy například tlak stroje musí být o trochu menší než dříve, je nezbytné s nimi seznámit zaměstnance. Díky formulářům jim během pár vteřin dáte echo, ale zároveň budete moct snadno najít, kdo a kdy byl byl informován.

Chcete přejít na bezpapírovou výrobu?

Chtějte DEMO, protože ukázaná platí. Přesvědčte se na vlastní výrobě, proč je MES SoftLi i díky rozšiřujícím modulům nejlepší na trhu. A teprve pak se rozhodněte.