Chci demo

Která varianta MES je pro vás vhodnější: on-premise, nebo cloud?

Uvažujete o implementaci výrobního informačního systému do vašeho provozu? A přemýšleli jste už nad tím, který typ zavedete? Na výběr máte ze dvou základních variant – MES nainstalovaný na vlastním hardwaru, nebo MES software běžící na cloudu. Podívejte se, která z nich pro vás bude lepší.

K tomu ale potřebujeme nejprve trochu teorie.

Co je to on-premise? A jak takto funguje MES systém?

On-premise je systém, který se instaluje a provozuje na interní firemní infrastruktuře. V takovém případě tedy máte kompletní MES software, tj. veškeré servery, datová úložiště či switche, přímo u sebe na počítačích. Proto za údržbu zodpovídá vaše IT oddělení.

Co je to cloud? A jak takto funguje MES software?

Cloud představuje opak on-premise. Jedná se o model licencování & dodání Software as a Service (SaaS). V takovém případě tedy je MES systém hostován centrálně na externím úložišti. 

Jde o mnohem větší, sjednocenější a škálovatelnější prostředí, které můžete jednoduše sdílet s libovolným počtem uživatelů i na dálku. Za údržbu odpovídá poskytovatel infrastruktury, jehož služby si předplácíte.

Hlavní rozdíly mezi MES on-premise a MES systémem na cloudu

1. Umístění dat a infrastruktury

 • MES na bázi on-premise: veškerá infrastruktura je fyzicky na serverech a zařízeních v podniku, data se uchovávají na místě.

 • MES na cloudu: celý MES software je hostovaný na infrastruktuře poskytovatele cloud, kde jsou uchovávána i kompletní data.

2. Náklady

 • MES na bázi on-premise: vyžaduje investici do hardware, software a IT personálu pro správu a údržbu.

 • MES na cloudu: výrazně nižší počáteční náklady, protože není potřeba investovat do fyzické infrastruktury ani zaměstnanců.

3. Škálovatelnost

 • MES na bázi on-premise: rozšíření kapacity na místě bývá časově náročně a finančně nákladné.

 • MES na cloudu: výpočetní kapacity lze podle potřeby rychle zvyšovat či snižovat bez dodatečných nákladů.

4. Dostupnost a spolehlivost

 • MES na bázi on-premise: spolehlivost a dostupnost systémů závisí na interním IT týmu a infrastruktuře podniku.

 • MES na cloudu: poskytovatelé cloudu obvykle dokážou zaručit vysokou dostupnost a spolehlivost jejich služeb, včetně zálohování dat a obnovy po havárii.

5. Bezpečnost

 • MES na bázi on-premise: kontrola nad bezpečností je plně v rukou organizace. To může být výhodné pro firmy, které pracují s velmi citlivými daty a zároveň mají kvalitní interní bezpečnostní opatření.

 • MES na cloudu: poskytovatelé cloudu investují do bezpečnostních opatření a monitorování, aby splnili náročné bezpečnostní standardy.

6. Přístup z různých míst

 • MES na bázi on-premise: přístup k systémům je omezen pouze na interní síť organizace. Pro vzdálený přístup je potřeba zřídit VPN. 

 • MES na cloudu: cloudové systémy umožňují snadný přístup k datům a informacím i z různých míst pomocí internetu.


Pro koho vhodný MES systém na cloudu a pro koho spíš on-premise?

1) Kdo ocení MES software na cloudu?

 • MSP: Pro malé a střední podniky může být cloudový MES systém atraktivní, protože nemusí investovat do drahé infrastruktury a mají flexibilitu zvyšovat nebo snižovat výpočetní kapacity podle potřeby.

 • Rychle rostoucí podniky: Organizace, které dynamicky rostou, mohou využít cloudový MES software k rychlému škálování a přizpůsobení novým potřebám bez potřeby nákupu a konfigurace nového hardware.

 • Podniky s omezenými IT zdroji: Pokud organizace nemá dostatečné IT zdroje nebo dovednosti pro správu a údržbu on-premise infrastruktury, může být cloudové řešení vhodnou volbou, protože cloudový poskytovatel se stará o provoz.2) Kdo ocení MES software on-premise?

 • Velké organizace s citlivými daty: Organizace s vysokou úrovní citlivých dat mohou upřednostňovat on-premise řešení, které jim umožní pečlivě kontrolovat fyzickou bezpečnost a ochranu dat.

 • Organizace s výraznými kapitálovými zdroji: Některé organizace mohou mít dostatek kapitálových zdrojů k nákupu a správě vlastní infrastruktury, a proto preferují vlastnictví nad pronájmem.

 • Organizace s vysokými výpočetními nároky: Pokud organizace provádí výpočetně náročné operace, tak s největší pravděpodobností má kontrolu nad vlastní infrastrukturou a škálovatelností. A v takovém případě je on-premise řešení výhodnější.


Chcete nejlepší MES na trhu?

Kontaktujte nás. MES SoftLi je nejlepší výrobní informační systém na trhu mimo jiné proto, že jde implementovat v obou variantách: on-premise i prostřednictvím cloudu. Rádi vám pomůžeme s výběrem, implementací a následně i s optimalizací vaší výroby.