Chci demo

Získejte dotaci a MES SoftLi za polovinu ceny

Přicházíme se snovou nabídkou pro vaše výrobní i finanční oddělení. Spolu s enovation – nejlepší agenturou na podání žádostí o dotaci – jsme vytvořili dream team, díky němuž můžete získat nejlepší MES na trhu za polovinu ceny. Rychle, hladce a téměř bez práce.

Oddělení Průmyslu 4.0, Odboru inovativních a digitálních řešení Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlásilo dva dotační programy, které vám umožní digitalizovat podnik výrazně levněji, než kolik to stojí běžně. 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nabízí podporu prostřednictvím výzev Digitální podnik – Technologie 4.0 a Digitální podnik – podaktivita virtuální podnik.

Máme pro vás připravenou předvyplněnou šablonu, do které stačí doplnit jen pár údajů o vaší firmě. Navíc kolegové z enovation vám s žádostí pomůžou, takže ji stihnete bez problémů do 14 dnů podat. A poté takřka jistě i dotaci získáte. Agentura enovation se totiž v rámci programu Digitalizace pyšní 97% úspěšností podaných žádostí.

Jaké typy dotací vám pomůže získat?

Technologie 4.0

Tato výzva umožňuje podpořit nákup nových výrobních i nevýrobních technologií i pořízení softwarových řešení, které firmě zvýší nejen její konkurenceschopnost, ale i digitalizace a automatizaci výroby.

Pro koho je dotace určena

Podporu mohou čerpat malé a střední podniky realizující projekty mimo území hl. města Prahy (sídlo firmy tu být může).

Deadline pro podání žádosti

15. 3. 2024

Výše dotace

Od 5 milionu Kč do 50 milionů Kč.

Míra podpory

Dotace ve výši 30–60 % ze způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku a místa realizace:

  • malý podnik (méně než 50 zaměstnanců): dotace 40-60 %,

  • střední podnik (méně než 250 zaměstnanců): dotace 30-50 %.

Hlavní podmínky pro získání dotace

  • V místě realizace musí být zavedena komunikační infrastruktura a musí probíhat datová komunikace.

  • Žadatel musí splnit podmínky bezdlužnosti, žadatel ani skupina nesmí být tzv. podnikem v obtížích.

  • Projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu.

Virtuální podnik

Tato výzva umožňuje získat dotaci na pořízení špičkového IT vybavení pro podniky, zlepšení jejich digitalizace a automatizace.


Pro koho je dotace určena

Malé a střední podniky. Projekty musí být realizovány na území ČR mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Podpora je vhodná pro firmy, které mají zájem udržet krok s konkurencí i mezinárodními trendy a plánují například investovat do přechodu z papírové evidence do digitální.

Deadline pro podání žádosti

29. 3. 2024

Výše dotace

Od 250 tisíc Kč do 200 tisíc EUR.

Míra podpory

  • malý podnik – 40 %

  • střední podnik – 30 %

Hlavní podmínky pro získání dotace

Cílem je zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve

společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci. 

To splňují technologie či služby SW, které:

  • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání,

  • pro společnost přinášejí nové funkcionality oproti stávajícímu stavu, nejedná se o pouhou technologickou obměnu

  • umožňují propojení s vnitropodnikovým systémem

O agentuře enovation

Čísla mluví jasně. A vydají za tisíc slov.

Partneři