Chci demo

Co je průmysl 4.0?

Možná jste to slovo už mnohokrát viděli, ale přesto stále ještě nevíte jaký je význam spojení průmysl 4.0. V dnešním článku si ho vysvětlíme, ať už netápete.

Průmysl 4.0 ve čtyřech větách

Průmysl 4.0 označuje čtvrtou průmyslovou revoluci. Jde o moderní typ výroby, která završuje dlouhou cestu od mechanizaci až k robotizaci a MESu. Ale i to, co je dnes bráno jako old oldschool bylo jednou revoluční novinkou. Pojďme si pomyslné (pra)otce průmyslu 4.0 krátce představit.

1. předchůdce průmyslu 4.0

Přelom 18. a 19. století se nesl ve znamení první průmyslové revoluce. Každý, kdo aspoň jednou viděl film Marečku, podejte mi pero, ví, že toto období nazýváme stoletím páry. Masivní využívání vody a páry totiž přispělo k tomu, že část do té doby ryze lidské nebo zvířecí práce začaly dělat stroje.

Mechanizace se promítla do všech oblastí tehdejšího života.

Vynález a následné rozšíření parního a uhelného pohonu vedly ke vzniku prvních továren, průmyslově orientovaných měst a masovému přesunu pracovních sil a investic do oblastí, kde se koncentrovala průmyslová výroba.

2. předchůdce průmyslu 4.0

Druhá průmyslová revoluce se datuje zhruba o sto let později, tedy k přelomu 19. a 20. století. Jde o éru hromadné výroby na montážních linkách, které byly poháněny novou technologií – elektřinou.

Průmysl 2.0 zahrnuje spoustu důležitých milníků z nejrůznějších oblastí, jako je je vynález automobilu, objevení biologických zbraní, využívání jaderné energie, sestavení atomové bomby či sestrojení prvních dronů.

3. předchůdce průmyslu 4.0

Třetí průmyslová revoluce, jinak též známá jako digitální revoluce, proběhla relativně nedávno. Ve druhé polovině 20. století.

Těžila z pokračující automatizace výrobních procesů, při kterých se používají stroje schopné opakovat řadu úkolů.

Do období průmyslu 3.0 patří nástup počítačů, robotické výroby, e-mailu, internetu a automatizace.

Charakterizuje ho také levná letecká doprava, vznik mobilního telefonu, fenomén sociálních sítí a popularizace zelených zdrojů energie.

Průmysl 4.0

Poslední – a právě probíhající – průmyslová revoluce se označuje jako průmysl 4.0.

Mezi její poznávací znamení patří globální rozšíření automatizace a robotizace, využívání umělé inteligence ve výrobě a vznik inteligentních továren.

To ale není vše.

Pro průmysl 4.0 jsou signifikantní i další technologie.

Big data

S průmyslem 4.0 jsou spojeny velké objemy dat, kterým nikdo neřekne jinak než big data. To přináší výzvu zejména v oblasti jejich správy. Kvůli tomu, jak rychle rostou a jak rozmanité jsou, už je nelze řešit tradičními databázemi.

IoT

IoT neboli internet věcí tvoří klíčovou součást pro inteligentní továrny. Internet věcí propojuje stroje, zařízení a senzory v různých aplikacích. Existují v propojené síti, ve které shromažďují data a komunikují mezi sebou v reálném čase. 

Cloud

Technologie cloud představuje servery, které jsou přístupné přes internet a obsahují databáze s velkým množstvím dat. Jsou dostupné z různých míst a z různých zařízení, snadno škálovatelné a udržitelné.

AI a strojové učení

Strojové učení je odvětví umělé inteligence, při kterém dochází k využívání dat a algoritmů a napodobuje se způsob lidské výuky. Počítače se tak dokáží samostatně učit novým věcem, aniž by se spoléhaly na předem naprogramované algoritmy.

Kyberbezpečnost

Rozmach moderních technologií, jako jsou chytré telefony, tablety či notebooky s sebou přinesl potřeba ochraňovat obrovské množství dat a informací, které jsou na tato zařízení ukládána. 

To samé platí i u chytré výroby, která je s používáním moderních technologií náchylnější k útokům zvenčí – a proto nutné ji náležitě chránit.

Průmysl 4.0 v České republice

Jsme zemí s bohatou průmyslovou historií. Proto bylo a stále je žádoucí, abychom si i po nástupu průmyslu 4.0 dokázali udržet, ale v ideálním případě ještě posílit, svou konkurenceschopnost.

I kvůli tomu byla v roce 2016 schválena Iniciativa Průmysl 4.0, kterou vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Národní iniciativa průmysl 4.0

Cílem iniciativy je demonstrovat možné směry vývoje a naznačit kroky, které podpoří ekonomiku a průmyslovou základnu v České republice. 

Iniciativa zdůrazňuje potřebu neodkladných změn vyvolaných příchodem průmyslu 4.0 a navrhuje opatření k podpoře investic a aplikovaného výzkumu. Zabývá se otázkami týkajícími se kybernetické bezpečnosti, logistiky a legislativy.

V dokumentu se analyzuje současný stav, předpokládané směry vývoje a hlavní výzvy v jednotlivých oblastech. Dané informace mají sloužit k posílení připravenosti ČR na aktuální vývoj.

Přeneste svou výrobu do průmyslu 4.0 

Kontaktujte nás a domluvte si bezplatné DEMO MES SoftLi. Přesvědčte se na vlastní výrobě, proč je nejlepší na trhu.