Chci demo

Co je průmyslové IoT zařízení? A jak funguje?


Dost možná ho používáte, aniž byste o tom věděli. Co se skrývá za zkratkou IoT? Čím se liší od IIoT? A jak lze IIoT a IoT zařízení využít pro zefektivnění průmyslové výroby? Odpovědi najdete v následujícím článku.

Co je IoT?

IoT (z anglického překladu Internet of Things) je internet věcí. Jedná se o propojení strojů, zařízení a senzorů v různých aplikacích. Existují v propojené síti, ve které shromažďují data a komunikují mezi sebou v reálném čase.

Nejjednodušší formou IoT jsou například chytré hodinky, které vám při cvičení měří tepovou frekvenci a pomáhají účinněji trénovat. Pokročilejší formu představuje třeba koncept inteligentního domu, který dokáže nezávisle reagovat na změny podmínek.

Co je IIoT?

IIoT je ryze průmyslové IoT zařízení. Z anglického překladu Industrial Internet of Things vyplývá, že jde o tzv. průmyslový internet věcí, tj. propojení strojů, zařízení a senzorů v průmyslových aplikacích.

Jaký je rozdíl mezi IoT a IIoT?

Rozdíl mezi IoT a IIoT tkví ve způsobu používání dané technologie. 

  • IoT zařízení má tendenci mít jako koncové uživatele jednotlivce.

  • IIoT, které je podmnožinou internetu věcí, se zaměřuje na automatizaci a efektivitu v celém propojeném organizačním ekosystému.

Jak fungují IIoT a IoT zařízení?

Zmíněné shromáždění dat v síti je pouze prvním krokem složitého procesu. 

Pro maximální funkčnost musí být na data aplikována AI a strojové učení, aby bylo možné optimalizovat pracovní postupy a automatizované úkoly. 

Rovněž je nutné umožnit lidským uživatelům co nejjednodušší interakci s IIoT a IoT zařízeními, aby byli schopni vytvořit kybernetické sítě, kde se mohou lidské a technologické schopnosti navzájem rozšiřovat.

Příklady použití průmyslového IoT zařízení

1. IIoT pro prediktivní údržbu

Průmyslové IoT zařízení umožňuje využívat real-time data, která sbírá z průmyslových strojů, následně je přenáší do centrálního systém a tam je analyzuje. Z nich pak lze identifikovat nejen vzory, ale i anomálie v datech. 

Díky tomu lze předvídat budoucí chování zařízení, včetně jeho selhání ještě než k němu dojde. A s vysokou přesností tak odhadnout potřebnou údržbu, Tím se sníží prostoje zařízení a zároveň se šetří náklady za zbytečnou údržbu.

2. IIoT pro zvýšení produktivity

Díky průmyslovému IoT zařízení a jeho sběru dat je možné optimalizovat a zefektivnit výrobní procesy.

IIoT například umí sledovat suroviny a zásoby v reálném čase, takže vy můžete na základě nasbíraných dat provádět změny už v procesu výroby. A prostřednictvím minimalizace zásob a optimalizace skladovacích prostor tak zvýšit celkovou efektivitu provozu.

3. IIoT pro zlepšení kvality

Stejně tomu je i v případě zlepšování kvality. Průmyslové IoT zařízení umožňuje monitorovat a sbírat data také ohledně kvality produktů, což vede k rychlejší identifikaci vadných výrobků a zjednání nápravy. A ve finále i snížení množství zmetků. 

4. IIoT pro zvýšení bezpečnosti

Díky průmyslovému IoT zařízení máte možnost monitorovat a sledovat nebezpečné situace na pracovišti. A upozornit na ně ještě než se stane nehoda.

Průmyslová IOT například podle předem nastavených parametrů monitorují teplotu, tlak, úniky látek či pohyb osob. A pokud detekují potenciálně nebezpečnou situaci, tak ihned upozorní pověřené zaměstnance, nebo spustí automatické bezpečnostní opatření.

5. IIoT pro zvýšení zákaznické spokojenosti

Průmyslové IoT zařízení umožňuje připojit produkty přímo k internetu věcí. Jejich výrobce tak dokáže snadno zaznamenávat data o tom, jak zákazníci výrobky používají a na základě toho průběžně ladit produktové mapy tak, aby byly co nejvíc user-friendly.

Co potřebujete k úspěšnému zavedení IIoT do průmyslové výroby?

Pro maximální efektivitu musí IIoT splňovat dvě základní věci: 

  1. propojovat navzájem zařízení a centrální systém,

  2. umožnit sběr, správu a analýzu shromažďovaných dat.

K tomu vám pomohou tyto technologie:

  • Konektivita a 5G: v sítích IIoT dochází k odesílání a přijímání masivního objemu dat, která jsou generována napojenými stroji a zařízeními. Přenos těchto dat byl omezen nedostatečným výkonem wifi připojení. 5G umožňuje přenos větších datových souboru vyšší rychlostí a snižují spotřebu energie.

  • Senzory IIoT: V nových strojích bývají senzory zabudovány. Analogové stroje mohou být opatřeny dodatečnými IoT zařízeními, jako jsou kamery a měřidla, díky čemuž zařízení detekují ve svém prostředí jiné objekty, tlak vzduchu, vlhkost atd. Dané informace mohou být zpracovávány lokálně nebo být přeneseny do centrálního systému pro pokročilou analýzu.

  • Cloud computing: cloud zvyšuje flexibilitu a použitelnost IIoT, kde v rámci sítě zařízení přenáší větší a složitější soubory dat.

  • AI a strojové učení: umožňují zpracovávat data pomocí pokročilé prediktivní analýzy

  • Zabezpečení kybernetických fyzických systémů: kvůli vysoké míře propojenosti síti je zde vysoká míra rizika z bezpečnostního hlediska. Jsou proto zapotřebí přísné bezpečnostní a přístupové protokoly. 

Jaký je vztah mezi IoT a MES?

Ve zkratce: IoT, respektive IIoT, je jakousi podmnožinou MES

Jedná o jednu z funkcí výrobního informačního systému, která se zaměřuje na sledování strojů v provozu, získávání dat v reálném čase a jejich následnou analýzu.

Efektivitu výroby ale ovlivňuje ještě mnoho dalších faktorů, jako je plánování, řízení zdrojů, řízení údržby nebo správa dokumentů. A ty všechny MES pokrývá.


Chcete nejlepší MES na trhu?

Kontaktujte nás. MES SoftLi je nejlepší výrobní informační systém na trhu mimo jiné proto, že zahrnuje efektivní IIoT, které jde hladce implementovat do jakéhokoliv typu provozu. Rádi vám pomůžeme s výběrem, implementací a následně i s optimalizací vaší výroby.