Chci demo

Řízení, plánování a efektivita výroby na tři, aneb co je MES a jak fungujeKdyby byly v časopisech s průmyslovou tematikou křížovky, tak byste určitě věděli, co všechno spadá pod výraz MES. Jenže tam nejsou, a možná i proto zatím stále hodně lidí tápe. Mají v terminologii zmatek. A ve své výrobě mess. Ačkoliv k jejímu řízení, plánování i zefektivnění potřebují MES. Podívejte se, oč jde a jak to funguje.

Co je to MES

Zkratka MES (z anglického manufacturing execution system) označuje software, který sleduje, dokumentuje a řídí celý proces výroby od surovin až po hotové výrobky.

Jedná se tedy o podsložku systému plánování podnikových zdrojů (ERP).

Hlavní benefit MES systému?

Může zlepšit produktivitu – a tím pádem i ziskovost – jakémukoliv podniku bez ohledu na jeho velikost.

MES software je velmi prospěšný opravdu všude. Dokonce i v regulovaných odvětvích, jako je farmaceutický, potravinářský nebo nápojový průmysl.

Hlavní funkcionality MES systému: více než řízení výroby

Mezinárodní nezisková organizace MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association), která se věnuje vzdělávání a udávání trendů v oblasti inteligentní výroby a průmyslu 4.0, v roce 1996 definovala model obsahující 11 základních funkcí výrobních informačních systému.

Ten sice od té doby prošel velkým vývojem, ale těchto 11 funkcionalit stále představuje základ pro provoz jakéhokoliv výrobního podniku. A proto jsou nezbytnou součástí dnešních moderních MES systémů.

1. Alokace a stav zdrojů

S využitím reálných dat je rázem řízení výroby hračka. Můžete (mimo jiné) snadno určit, co a s jakými materiály mají lidi nebo stroje dělat. A pak je kontrolovat. Buď naživo, nebo i zpětně. K dispozici máte podrobnou historii zdrojů.

2. Plánování výroby

I plánování výroby je díky MES softwaru jednodušší než kdy dřív. Všechny operace naplánujete levou zadní na základě aktuálních priorit a zdrojů. A to do těch nejmenších detailů.

3. Zpracovávání produkčních jednotek

Součástí zlepšení řízení výroby je i zlepšení řízení toku materiálů ke zdrojům za účelem výroby produktu. Pracovní tok výrobních jednotek je řízen v podobě zakázek, objednávek, šarží a pracovních příkazů podle výrobních plánů. A s implementací MES systému můžete bez problému v reálném čase měnit priority naplnění zakázek s ohledem na aktuální situaci ve výrobní hale.

4. Kontrola dokumentů

Pořádek nedělá jen přátele, ale i efektivitu výroby. Díky MES softwaru je správa a distribuce dokumentů, které obsahují informace o produktech, standardních postupech, pracovních pokynech, návrzích nebo zakázkách, místo noční můry rázem procházka růžovým sadem. 

Veškeré dokumenty jsou vybraným uživatelům s příslušným oprávněním ihned přístupné a editovatelné. Bez papíru, bez prodlev, bez výmluv.

5. Sběr a získávání dat

Efektivitu výroby zvýšíte dobrými strategickými rozhodnutími. A ty lze dělat pouze na základě tvrdých dat. Po přechodu z messu na MES můžete sledovat a sbírat data v reálném čase o procesech, materiálech a operacích – a následně činit účinná opatření.

6. Řízení výroby

V minulosti byla k řízení výroby ze strany managementu nutná výrazná investice času i zdrojů. A výsledky tomu často neodpovídaly. S MES systémem sledujete výrobní plány a optimalizujete řízení práce podle kvalifikace a oprávnění zaměstnanců jen s minimálními investicemi času i zdrojů.

7. Správa kvality

Nezbytným předpokladem efektivity výroby je kvalita vyráběných výrobků. MES umožňuje zaznamenávat, sledovat a analyzovat vlastnosti procesů. Vše probíhá v reálném čase, takže vy ihned víte o všech odchylkách kvality a můžete problém začít okamžitě řešit.

8. Řízení procesů

Dalším střípkem do zlepšení mozaiky jménem řízení výroby je možnost spravovat výrobní

proces od vydání objednávky po hotový výrobek. Pro znalce zmíníme ještě jeden – snadnější nalezení úzkých hrdel výroby. Sbohem, úzká hrdla, vítej, štíhlá výrobo!

9. Správa údržby

MES zjednodušuje, zefektivňuje a zrychluje proces údržby strojů. Pověřeným pracovníkům je nápomocný u plánování i provádění činností potřebných k udržení výkonnosti zařízení. Historie minulých událostí a problémů umožňuje údržbářům včasně diagnostikovat potenciální problém – a předejít mu.

10. Sledování produktů a jejich historie

Kam běžný genealog ani historik nemůže, tam MES pomůže. Rázem můžete sledovat průběh výroby jednotek, šarží nebo dávek a zaznamenávat kompletní historii konkrétního výrobku. A to včetně zvolených atributů, jako ID dílu, pracoviště, čas, použitý materiál atd.

11. Analýza výkonu

MES software nabízí také možnost porovnání naměřených výsledků v závodě s cíli a ukazateli stanovenými společností nebo zákazníky. Tím odhalíte silné a slabé stránky celého procesu a dokážete přijmout účinná opatření pro zefektivnění výroby. 

Jak MES zefektivňuje výrobu v různých odvětvích

Každé průmyslové odvětví má specifické požadavky na řízení nebo plánování výroby. To samé platí i o digitalizaci výroby. Řešení je ale vždy stejné – MES. Jiné je pouze jeho nastavení. 

Kvalitní MES systémy totiž jsou modulární, a proto se dokážou přizpůsobit i velmi specifickým požadavkům.

Využití MES systému v automobilovém průmyslu

Pro automobilový průmysl jsou typická rozsáhlá montážní pracoviště se složitými stroji. MES software tam sleduje postup vozidel na montážní lince, monitoruje dostupnost komponent a synchronizují operace na různých pracovištích. Kromě toho hraje klíčovou roli v zajištění kontroly kvality, řízení stahování výrobků a dodržování průmyslových norem.

Využití MES systému ve farmaceutickém průmyslu

Ve farmaceutickém průmysl je nutnost, aby MES dohlížel na dodržování přísných předpisů, od kterých se nelze ani o píď odklonit. Sleduje a dokumentuje celý výrobní proces, včetně kontroly šarží, genealogie a dodržování správné receptury i výrobní praxe. 

Využití MES systému v potravinářském průmyslu

V potravinářském průmyslu MES pomáhá zvládat správu receptur a dodržování předpisů o bezpečnosti potravin. Sleduje přísady, hlídá receptury, kontroluje rychlost výroby a dohlíží na postupy kontroly kvality. MES software může také zahrnovat funkce pro sledování šarží, kontrolu alergenů a dodržování specifických norem pro dané odvětví.

Využití MES systému v elektronickém průmyslu

V elektronickém průmyslu se MES primárně zaměřuje na řízení výroby a složitých procesů při výrobě elektronických součástek a zařízení. Dále řeší správu kusovníků, zajišťuje přesné sledování komponent, monitoruje výkonnost strojů a poskytuje přehled o výrobních procesech v reálném čase.

Využití MES systému v leteckém a obranném průmyslu

V leteckém a obranném průmyslu MES pomáhá dohlížet na dodržování přísných předpisů, řídit složité montážní procesy a udržovat vysokou úroveň kontroly kvality. Monitoruje pohyb dílů, spravuje pracovní příkazy pro montáž letadel nebo obranných systémů, sleduje dodržování průmyslových norem a usnadňuje dokumentaci testovacích a kontrolních procesů.

Využití MES systému ve spotřebním průmyslu

Ve spotřebním průmyslu MES pomáhá se řízením výroby rychloobrátkového spotřebního zboží, jako jsou balené potraviny, nápoje, výrobky osobní péče a potřeby pro domácnost. Zaměřuje se na optimalizaci efektivity výroby, řízení variant balení a koordinaci více výrobních linek. 

Systémy MES jsou v tomto odvětví často integrovány s balicím zařízením a poskytují údaje o rychlosti výroby, kvalitativních parametrech a úrovni zásob. A to vše reálném čase.

Chcete efektivně řídit i plánovat výrobu?

Kontaktujte nás a domluvte si bezplatné DEMO MES SoftLi – nejlepšího MES systému na trhu. Rádi vám ukážeme, jak díky němu zlepšíte řízení, plánování i efektivitu výroby.