Chci demo

TOP 10 technologických trendů pro rok 2024 podle společnosti Gartner

Někdo vždy před koncem roku čeká na predikci vývoje módy. Jiní zase vyhlížejí prognózy akciového trhu. My pravidelně sledujeme předpověď toho, co bude frčet od renomované americké firmy Gartner, zabývající se výzkumem v oblasti IS/ICT technologií, abychom věděli, na co se připravit a dokázali držet ruku na tepu doby. Dnes se s vámi podělíme o jejich seznam TOP 10 techno-trendů pro rok 2024.

1. AI TRiSM (trust, risk and security management)

Nebojte, ani my té zkratce nejprve vůbec nerozuměli. Ale po shlédnutí přednášky Chrise  Howarda z akce Gartner IT Symposium/Xpo pro nás v překladu znamená řízení důvěryhodnosti, rizik a bezpečnosti umělé inteligence.

Jeho smyslem je zajištění správy modelů umělé inteligence tak, aby byly robustní, ale přesto důvěryhodné, spravedlivé a spolehlivé. Aplikací technik pro interpretovatelnost a vysvětlitelnost modelů, ochranu dat a odolnost vůči útokům pak dosáhneme větší účinnosti a ochraně dat

Podle společnosti Gartner je takové řízení opravdu nezbytné, protože:

  • Hodně lidí stále neví, co je umělá inteligence a nedokáží vysvětlit, na jakém principu funguje.

  • K ChatGPT a dalším nástrojům AI má přístup doslova kdokoliv, což s sebou nese mnoho potenciálních rizik – a potřebu neustálého dohledu.

  • Při implementaci nástrojů AI třetích stran může dojít k nechtěnému porušení NDA a prosáknutí důvěrných informací 

  • Po nástupu AI potřebujeme nové metody pro odhalení a zastavení (kyber)útoků.

Před rozjezdem AI TRiSM ale samozřejmě vzniknou předpisy, které budou sloužit jako kontrolní mechanismus dodržování výše uvedených zásad a principů. 

2. Průběžné řízení expozice hrozbám (CTEM)

Druhý předpokládaný trend úzce souvisí s tím prvním. 

CTEM bude fungovat podobně jako AI TRiSM, ale půjde do větší hloubky, aby působil preventivně například proti geopolitickým hrozbám, které mohou mít globální dopad.

Průběžné řízení expozice hrozbám se skládá z pěti kroků:

  1. Zjištění, čeho se týkají potenciální útoky

  2. Odhalení jejich možného rozsahu a dopadu.

  3. Stanovení priorit a určení, které hrozby jsou nejzávažnější

  4. Ověření všeho uvedeného

  5. Přijetí vhodných opatření k zabránění útoků či minimalizaci jejich dopadů

3. Udržitelné technologie

Udržitelnost je již nyní pro moderní firmy jednou z nejvyšších priorit. Na tom se nic nezmění, ba naopak. Tento trend bude i díky rostoucí důležitosti ESG – ekologickým, sociálním a vládním aspektům zvažované při strategickém investování – ještě silnější než dnes.

4. Platformní inženýrství

Platformní inženýrství představuje odvětví zaměřené na výstavbu a provoz interních vývojářských platforem. Ty usnadňují poskytování softwaru a nabízí zákazníkům možnost samoobsluhy. A to zase optimalizuje práci vývojářů a urychluje poskytování přidané hodnoty zákazníkům. 

5. Další vývoj AI

Tento trend vás asi nepřekvapí, ale v seznamu zkrátka být musí.

Po jejich loňském nástupu a letošním rozšíření mezi laickou veřejností bude generativní umělá inteligence i strojové učení nabývat stále většího významu. 

Už nyní se například stávají důležitou součástí vytváření a testování aplikací či platforem, jako je používání kódovacích asistentů. A již brzy se určitě zapojí i do mnoha dalších činností, které dosud vykonávají vývojáři. Ti díky tomu ušetří čas a budou se věnovat dalším úkolům.

6. Oborové cloudové platformy

ICP (industry cloud platforms) kombinují SaaS, PaaS a IaaS (software, platforma a infrastruktura jako služba). Odvětvové cloudové se dokážou přizpůsobit na míru každému oboru a jsou dostatečné agilní pro rychlou reakci na jakékoliv výkyvy v daném odvětví.

7. Inteligentní aplikace

Moderní aplikace jsou inteligentní a ve většině případů rozšířené o umělou inteligenci. Díky tomu umožnují technologickým společnostem lépe automatizovat procesy, předpovídat události, doručovat výrobky nebo dělat na datech založená rozhodnutí.

8. Dostupná generativní AI

Široce dostupná generativní AI dá každému počítačově gramotnému člověku na této planetě dosud zcela bezprecedentní přístup k informacím a dovednostem. 

To pro lidi i jejich zaměstnavatele může přinést řadu výhod: úsporu nákladů, vývoj nových produktů, vylepšení stávajících modulů, vyšší produktivitu, lepší zákaznickou zkušenost, lepší přesnost atp.

9. Rozšířená propojená pracovní síla

Předposlední trend ze žebříčku se týká zlepšení a optimalizace lidského výkonu použitím generativní umělé inteligence nebo zapojením smíšené reality. Zaměstnanec díky tomu zvládne vyřešit i problém, se kterým se v životě nesetkal. 

Od AI či virtuální reality totiž dostane tak kvalitní pomoc, že to dokáže i bez osobní zkušenosti nebo znalostí informací, které by k tomu jinak potřeboval. 

10. Machine Customers

A jsme u konce. 

Poslední trend spočívá ve zcela novém druhu zákazníka – stroje. Ten, na rozdíl od člověka, nemá emoce, ale očekává se, že s ohledem na naplňování cílů ESG budou v sobě mít zabudovaný určitý koncept etiky.

Následujte technologické trendy

Nyní už znáte desatero nejvýraznějších technologických trendů pro následující rok podle společnosti Gartner. Chcete jít s dobou i ve vašem podniku a optimalizovat svou výrobu? Kontaktujte nás

MES SoftLi je nejlepší výrobní informační systém na trhu mimo jiné proto, že ho neustále vylepšujeme a doplňujeme o nové funkci i možnosti využití moderních technologií, jako je umělá inteligence. Rádi vám pomůžeme s výběrem, implementací a následně i s zefektivněním vaší výroby