Chci demo

S modulem Montáže zvládnete monitorovat i ruční výrobu, automaticky a v reálném čase

Kompletace, montování nebo balení výrobků. Uhlídat montážní pracoviště je v podniku vždy nejtěžší. Na jeden vyrobený kus většinou připadá vícero montážních úkonů, které musíte realizovat v určitém pořadí a časovém okně. Zásadní je znát i kdo a co dělá, třeba když se výrobek pokazí a hledáte příčinu. 

Pro automatické řešení jsme proto vyvinuli modul MES SoftLi s názvem Montáže. V praxi umožňuje sledovat data z montážních pracovišť v reálném čase. Díky integraci výrobu snadno vizualizujete, vyhodnotíte, porovnáte s plánem a uděláte nutné kroky pro splnění zakázky. 

Modul Montáže je revoluční svou schopností sledovat práce, které závisí čistě na člověku. Jde třeba o montáže, kompletace nebo balení. Ať už probíhají v jednom kroku, nebo se skládají z několika na sebe navazujících úkonů, MES vždy rozpozná v jaké fázi se nachází. V minulosti s tím byl problém, protože bez strojů neměly výrobní systémy z čeho čerpat vstupní data a obyčejný pracovník je komunikovat nemohl.

Tým SoftLi problém šikovně vyřešil tak, že MES naučil rozumět lidské práci pomocí komunikačních událostí. Komunikační událost je obecně fyzická interakce pracovníka se systémem. V praxi jde o zahájení zakázky, vznik prostoje, případně jeho zalomení, nebo třeba načtení čárového kódu. 

Jak tedy funguje MES v běžném provozu? K dispozici máte dva módy. 

První se podobá práci stroje. Operátor provádí nějakou činnost, dokončí ji a pak vše ručně oznámí systému, třeba načtením QR kódu. 

V druhém módu MES pomáhá s výrobou produktů, které vznikají postupně, v několika fázích. Systém monitoruje všechny montážní kroky, včetně normy časové dotace. Operátor je pak postupně ručně aktivuje a provádí. Výsledkem je jasný přehled o tom, v jaké fázi se realizace produktu nachází, kdo ji má na starosti i jak dlouho trvá.

Díky komunikačním událostem chápe MES SoftLi lidské montážní úkony stejně, jako klasickou výrobní linku. I výstupní data jsou totožná a Vy je díky tomu můžete vizualizovat a interpretovat stejně, jako u klasické automatizované výroby. 

Zaujal vás modul Montáže? Osobně Vám řekneme ještě víc.