Chci demo

Jaký je rozdíl mezi digitalizací a digitální transformací?
Turnov a Trutnov, ekonomie a ekonomika, nebo třeba etika a etiketa. Pár příkladů podobně znějících slov, které znamenají něco jiného a laická veřejnost si je často plete. I v našem oboru máme takový příklad – digitalizaci a digitální transformaci. Pojďme si ten rozdíl vysvětlit.

Digitalizace vs. digitální transformace: úvodní slovo

Aby to vysvětlení nebylo až příliš snadné, tak nejdříve musíme na chvíli přepnout do angličtiny. 

Ta rozeznává výrazy digitisation a digitalisation.

A oba v překladu znamenají digitalizaci, jen v trochu jiném pojetí.

Digitalizace z anglického digitization

Česká varianta anglického výrazu digitization vnímá digitalizaci jako proces, při kterém se analogová informace převádi do digitální podoby. 

Mnoho společností tedy digitalizuje v situaci, když přechází z fyzického systému archivace na digitální. Nejčastěji jde o záznamy informací o zákaznících, které byly původně v papírové podobě, ale nyní jsou po naskenování uloženy na firemním cloudu. 

Proto je digitalizace firem skvělým způsobem, jak uchovat data a informace a zároveň k nim mít snadný přístup, včetně možnosti rychlého vyhledávání.

Digitalizace z anglického digitalization

Česká varianta anglického výrazu digitalization vnímá digitalizaci jako proces, při kterém se využitím digitálních inovací stávají jakákoliv data či procesy užitečnější.  

Nedochází pouze k digitalizaci informací, ale k transformaci procesů tak, aby pro firmy měly větší užitek než dříve. 

Shromážděné informace v digitální podobě se tedy implementují do pracovního postupu nebo nástroje. Speciální softwary pak mohou ještě data nejrůzněji kombinovat, což zvýší jejich hodnotu.

Jako příklad může posloužit využívání funkcí v CRM (Customer Relationship Management), kdy máte veškeré informace o zákaznících (vše od kontaktních údajů až po e-mailovou a SMS komunikaci) na jednom místě a každému zaměstnanci udělíte přístup pouze k těm datům, která ke své práci potřebuje.

Digitální transformace

Digitální transformace je ze všech tří pojmů nejširší a představuje nejpokročilejší úroveň digitalizace firmy. Po digitální transformaci totiž daná společnost využívá digitální strategie, které mají za cíl zefektivnit podnikání a vytvořit datovou kulturu.

Digitální transformace se skládá ze tří složek.

1) Komplexní strategie - dochází k zefektivňování základních operací a procesů společnosti. Jedná se o důkladný proces, který vyžaduje změny v kultuře, struktuře i řízení

2) Očekávání zákazníků - zákazníci očekávají od firem, že budou nabízet digitální řešení, jako je například online objednávání.

3) Tech drivers (technologické hnací síly) - nové technologie, jako je umělá inteligence, big data, robotika, internet věcí, cloudové technologie atp.

Výhody digitální transformace

Firma, která se rozhodne jít cestou digitální transformace, může ihned zaznamenat mnoho pozitivních změn. Například: 

  • Zvýšení efektivity – dochází k automatizaci manuálních procesů a k zefektivnění pracovních postupů.

  • Usnadnění komunikace – možnost komunikovat a spolupracovat i se vzdálenými týmy v reálném čase.

  • Kvalitnější zákaznický servis – servis je rychlejší, personalizovanější a efektivnější.

  • Nová konkurenční výhoda – digitalizace firmy je oproti nedigitalizované konkurenci velká výhoda.

  • Větší flexibilita – možnost okamžitého přizpůsobení firemních procesů podle měnících se podmínek na trhu.

  • Přesnější rozhodování – díky obrovskému množství dat generovaných digitálními systémy získají firmy cenné údaje, ze kterých mohou vycházet při tvorbě strategických rozhodnutí.Nevýhody digitální transformace

Každá mince má dvě strany. I ta digitální. S digitální transformací jsou tak spojené i určité nevýhody. V praxi jde ale spíš o výzvy, které rozhodně nejsou nepřekonatelné. Někoho ovšem mohou řádně potrápit, ostatně posuďte sami:

  • Odpor ke změnám  – zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě zvyklí na tradiční způsob práce, se digitálním technologiím často brání.

  • Technické potíže – digitalizace firem je technicky náročný proces, při kterém se mohou vyskytnout problémy s integrací dat.  

  • Vysoké náklady – digitální transformace přináší potenciální nevyčíslitelné výhody, a proto je logické, že sama něco stojí. Počítejte s nutnými investicemi do technologii, infrastruktury či školení zaměstnanců.  

  • Kybernetická bezpečnost – ukládání citlivých údajů do digitálního prostředí s sebou chtě nechtě přináší i riziko kybernetických útoků, na které třeba se dobře připravit.

Digitalizace vs. digitální transformace: závěrečné slovo

Digitalizace není to samé, co digitální transformace. Digitalizace dokonce může na základě anglického originálu znamenat hned dvě věci. Zaprvé proces, při které se analogová informace převádi do digitální podoby. Zadruhé proces, při kterém se za pomocí digitálních inovací data či procesy stávají užitečnější. 

V obou případech jde ale o podmnožinu digitální transformace, která se skládá z komplexní digitální strategie, zákaznického očekávání digitálních řešení a využívání technologií, které umožní danou strategii úspěšně realizovat a očekávání zákazníků naplnit.


Chcete digitalizovat výrobu?

Kontaktujte nás. MES SoftLi je nejlepší výrobní informační systém na trhu. Rádi vám pomůžeme s výběrem, implementací a následně i s digitalizací vaší výroby.