Chci demo

Úvod do lean managementu: Co je štíhlá výroba? #1Problematiku digitalizace a digitální transformace, rozdíl mezi systémy MES a ERP či funkci průmyslových IoT zařízení jsme si již vysvětlili. Dnes si zodpovíme další otázku kterou, kterou si lidé často kladou: Co je štíhlá výroba? Pomůže nám s tím i special guest star – Ivan Řehák, alias LEANbuilder.

Štíhlá výroba ve zkratce

„Štíhlá výroba je výrobní filozofie, která díky eliminací plýtvání zdrojů zkracuje dobu mezi objednávkou zákazníka, zhotovením výrobku a jeho odesláním,“ vysvětluje Řehák, jenž během posledních 18 let pomáhal zlepšovat procesy výrobním firmám v 19 zemích a celkem jim ušetřil více než 2,5 miliardy korun.

A kde štíhlá výroba, která se často uvádí i anglickými výrazy lean manufacturing, lean production či lean management, vznikla?

Historie lean managementu

„To, co dnes známe pod pojmem štíhlá výroba, vzniklo jako shrnutí výrobních technik výrobního systému společnosti Toyota,“ říká Řehák a dodává, že jí k tomu v podstatě donutily okolnosti.

„Japonské hospodářství bylo po druhé světové válce ve velmi špatném stavu, a proto se z toho minima zdrojů muselo vytěžit maximum. A tehdejší vedení automobilky vizionářsky vsadilo na eliminaci plýtvání,“ dodává LEANbuilder.

Výrazné zefektivnění výroby a nakopnutí dříve skomírající značky neuniklo pozornosti firmám z mnoha průmyslových oborů, které postupně začaly do své výroby také aplikovat aplikovat 5 základních principů lean managementu.

5 principů štíhlé výroby a jejich aplikace v praxi

1. Princip štíhlé výroby: Identifikace hodnoty

Vyhodnocuje se, co zákazník považuje za hodnotné. A za co je ochotný platit. Lean management vychází z premisy, že veškeré činnosti, které nepřináší zákazníkům hodnotu, představují plýtvání, a proto se musí odstranit.

„Když jsme vyráběli obaly na brambůrky, tak bylo nutné zjistit, za co jsou zákazníci, tedy mezinárodní výrobci chipsů, ochotni zaplatit. Pro ně bylo klíčové, aby obal byl funkční a dokázal chránit brambůrky před světlem i vlhkostí. Důležité ale byl také atraktivní design, čitelné písmo a samozřejmě i příznivá cena,“ popisuje Řehák, jak tento princip funguje v praxi.

2. Princip štíhlé výroby: Mapování toku hodnoty

Analyzuje se celý tok produktu nebo služby od začátku až do konce, identifikují se všechny kroky, které jsou nezbytné pro vytvoření hodnoty, a eliminují se zbytečné aktivity. Mezi nejčastější typy plýtvání patří například nadbytečná produkce, prostoje a zmetkovitost.

Jak je Ivan Řehák při výrobě obalů na chipsy eliminoval?

„Zmapovali jsme si všechny operace od úplně první až do naprosto poslední a připravili seznam aktivit, které se daly eliminovat, aby výrobní linka jela co nejvíc, abychom tam vždy měli optimální počet lidí a abychom měli potřebné barvy a materiály,“ vysvětluje LEANbuilder.

3. Princip štíhlé výroby: Hladké pracovní flow

Systematicky se pracuje na vytvoření plynulého a nepřetržitého toku práce v rámci všech firemních procesů. To zahrnuje i vyladění spolupráce mezi jednotlivými stanicemi či odděleními, které se podílí na vývoji produktu. Jejich disharmonie totiž může způsobit úzká hrdla neboli místa s nejnižší průchodností, kde výroba stojí.

To potvrzuje i Řehák.

„Zaměřili jsme se také na to, abychom eliminovali i co největší rozpracovanost, aby na sebe jednotlivé operace navazovaly a abychom měli všechno včas připravené a dosáhli hladkého pracovního flow.“

4. Princip štíhlé výroby: Pull systém výroby

Implementuje se do výroby systém tahu. Produkce je řízena aktuální poptávkou zákazníka, takže výroba nezačíná, dokud není na stole objednávka od zákazníka. Tím se snižují zásoby a eliminuje nadvýroba.

Jak systém pull fungoval při výrobě obalů?

„Každá operace vždy táhla tu, která ji předcházela. Jakákoliv operace tedy probíhala teprve tehdy, když to ta následující potřebovala, a proto žádné operace v průběhu celé výroby neprobíhaly zbytečně,“ prozrazuje Řehák.


5. Princip štíhlé výroby: Neustálé zlepšování

Lean management není jednorázová, ale kontinuální činnost. Proto je potřeba průběžně optimalizovat procesy a do této činnosti zapojit zaměstnance na všech úrovních. K tomu se používají nejrůznější nástroje štíhlé výroby, které si podrobně rozebereme v některém z dalších článků.

Ivan Řehák při výrobě obalů na chipsy využíval mimo jiné i pravidelné meetingy se zástupci operátorů, mistrů a managementu.

„Každý z nás přinesl trochu jiný úhel pohledu a společně jsme brainstormovali, jak

lze ještě vyladit linku, aby byla co nejrychlejší a používala co nejméně zdrojů,“ vzpomíná Řehák na jeden z jeho mnoha zlepšených projektů.

Geneze slova štíhlá výroba

S označením těchto aktivit jako „štíhlá výroba“ přišel v roce 1988 John Krafcik, který poté šéfoval společnostem TrueCar, Waymo či Hyundai Motor America. Ten ho použil ve svém článku s názvem „Triumf systému štíhlé výroby“.

K masivnímu rozšíření štíhlé výroby do zbytku světa ale pomohla až dva roky poté kniha „Machine that changed the world“ od Jamese Womacka, který poprvé představil široké veřejnosti lean management jako takový i aplikovatelnost konkrétních nástrojů štíhlé výroby do různých odvětví.

Zbytek je, jak se říká, historie.

„Současnost i budoucnost je štíhlá výroba a lean management,“ potvrzuje Řehák, s nímž se můžete setkat na našich workshopech štíhlé výroby SoftLean.

Éra plýtvání už skončila.

A první díl seriálu o štíhlé výrobě také.

To be continued

To be leaned?Chcete zeštíhlit výrobu bez jojo efektu?

Kontaktujte nás a domluvte si bezplatné DEMO MES SoftLi – nejlepšího MES systému na trhu. Rádi vám ukážeme, jak díky němu dostanete svou výrobu do plážové formy.