Chci demo

Úvod do lean managementu: Co je štíhlá výroba? #3Z prvního dílu naší minisérie o lean managementu a štíhlé výrobě víte, co štíhlá výroba znamená a razí. Ze druhého to, co odstraňuje. Dnes se s lean odborníkem Ivanem Řehákem podíváme na to, jaké jsou nástroje štíhlé výroby. Přiblížíme si také vztah štíhlé výroby a MES.

Nástroje štíhlé výroby

Vybraným metodám a nástrojům štíhlé výroby budeme věnovat samostatné články, a proto zde pouze stručně představíme ty nejpoužívanější.

1. Nástroj štíhlé výroby – Metoda 5S

Metoda 5S slouží pro organizaci řízení a údržbu pracovního prostředí, což vede k dosažení vyšší efektivity, bezpečnosti a kvality na daném pracovišti. Název 5S pochází z japonských slov, která označují jednotlivé kroky metody.

  1. Seiri suru (Sort) – Vytřídění

  2. Seiri (Set in order) – Uspořádání věcí

  3. Seiso (Shine) – Čistota

  4. Seiketsu (Standardize) – Standardizace

  5. Shitsuke (Sustain) – Udržitelnost

2. Nástroj štíhlé výroby – Metoda Kaizen

Metoda Kaizen je koncept kontinuálního zlepšování, který se zaměřuje na postupné a systematické zvyšování efektivity, produktivity a kvality pracovního procesu. 

Vychází z premisy, že i malé změny mohou mít v dlouhodobém horizontu významný dopad na celkový výkon a konkurenceschopnost firmy.

Nástroj štíhlé výroby Kaizen se ve velké míře zaměřuje na zaměstnance všech úrovní. Ty podporuje v tom, aby se aktivně zapojovali do průběžné optimalizace procesů a nebáli se přicházet s nápady, jak výrobu ještě vylepšit.

Kaizen myslí ale i na motivaci pracovníků přicházet s konstruktivními podněty, což potvrzuje i Ivan Řehák.

„V rámci této metody se snažíme zvýšit nejen počet zlepšovacích nápadů od zaměstnanců, ale i jejich schválení a následně zkrátit průměrnou dobu převedení do praxe. Tím trochu tlačíme na management, aby se tomu věnoval. Zaměstnanci zkrátka potřebují cítit, že jejich snaha má smysl a dobré nápady budou vyslyšeny,“ dodává leanař, který za posledních 18 let pomáhal zlepšovat procesy výrobním firmám v 19 zemích a celkem jim ušetřil více než 2,5 miliardy korun.

3. Nástroj štíhlé výroby – Metoda Six Sigma

Metoda Six Sigma je ryze analytický přístup pro zvýšení kvality a efektivity procesů pomocí statistických metod a projektového řízení. 

Tento nástroj štíhlé výroby je založený na cyklu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), který poskytuje strukturovaný rámec pro průběžné zlepšování.

„V případě metody Six Sigma jde především o snížení variability v procesu. Jakýkoliv kus musí být vyrobený podle konkrétní specifikace. K tomu se používá například standardní odchylka a další statistické ukazatele,“ prozrazuje Řehák.

4. Nástroj štíhlé výroby – Metoda SMED

Metoda SMED (Single-Minute Exchange of Die) se zaměřuje na zkrácení doby, potřebné k přepnutí výrobního procesu mezi výrobou dvou různých produktů nebo sérií. 

„Lidé si často chybně vyloží anglický název a myslí si, že cílem této metody je stlačit čas přepnutí pod jednu minutu, ale to není pravda. Časem přepnutí by mělo být z hlediska minut jednociferné číslo, takže třeba i 9 minut a 59 vteřin,“ doplňuje leanař, který je známý pod značkou LEANbuilder.

5. Nástroj štíhlé výroby – Metoda Kanban

Kanban je agilní metodika řízení procesů, která využívá vizuálního zobrazení pracovních položek na tabuli a omezení pracovních úkolů v jednotlivých fázích výrobního procesu. To zlepšuje pracovní flow, snižuje riziko přepracování a zrychluje dosahování výsledků.

Metoda Kanban používá systém pull, takže každá operace musí táhnout tu, která jí předchází. A jakákoliv operace tedy probíhá teprve, když to ta, která na ni navazuje, potřebuje.

Ivan Řehák systém tahu vysvětluje na příkladu doplňování toaletního papíru.

„Na záchodě máte připravených 5 rolí toaleťáku, ale jakmile několik z nich spotřebujete, tak doplníte zásoby, abyste jednou nezjistili, že jste bez papíru,“ dodává s úsměvem Řehák, podle něhož lze principy lean managementu uplatňovat takřka v jakékoliv oblasti života.

6. Nástroj štíhlé výroby – Value Stream Mapping

Metoda Value Stream Mapping vizualizuje celý tok materiálů a informací od počátečního bodu (např. objednávka zákazníka) až po konečný výstup (např. dodání produktu zákazníkovi). Tím umožňuje identifikovat a eliminovat ztráty ve výrobním procesu.

„Value Stream Mapping je mocný nástroj, který slouží jako podklad pro další aktivity. Ukazuje například, kolik procent z celého toku je přidaná hodnota. Já z něj mimo jiné čerpám i inspiraci pro jednotlivé workshopy u daného klienta. Vždy zjistím, na jaké konkrétní typy plýtvání se mám zaměřit, kde jsou úzká hrdla nebo zda je nutná přestavba,“ dodává Řehák, jehož workshopy můžete absolvovat i vy.

MES a štíhlá výroba

MES a štíhlá výroba jsou spojené nádoby, protože mají stejný cíl – zefektivnit výrobu.

Ostatně už v minulosti jsme psali o tom, jak MES SoftLi mimo jiné minimalizuje prodlevy, zefektivňuje proces údržby strojů nebo umožňuje monitorovat výrobu v reálném čase.

Implementací MES ale digitalizace výroby i její zeštíhlení jen začíná. 

Řada lidi si myslí, že stačí objednat & zavést software – a máte vystaráno. Jenže tak to nefunguje. Klíčem k úspěšné transformaci a trvale efektivním procesům je schopnost dělat vhodná – a daty podložená – opatření. 

Proto v rámci služby SoftLean pořádáme workshopy, kde se naučíte číst, vyhodnocovat a následně i aplikovat nasbíraná data tak, abyste vytěžili z výrobního informačního systému maximum. 

Nabízíme například:

  • 1denní školení: Přehled nástrojů štíhlé výroby pro management

  • 3denní školení: Detailní přehled nástrojů štíhlé výroby pro mistry, kvalitáře, logistiky, CI a procesní inženýry

  • 3denní workshop jednotlivých nástrojů štíhlé výroby

Chcete zeštíhlit výrobu bez jojo efektu?

Kontaktujte nás a domluvte si bezplatné DEMO MES SoftLi – nejlepšího MES systému na trhu. Rádi vám ukážeme, jak díky němu dokážete trvale zeštíhlit svou výrobu.