Chci demo

Jak získat MES za polovinu? Díky dotacím na digitalizaci

Česká vláda nabízí 4 miliardy v dotacích na digitalizace českých firem. Využít můžete až 15 milionů, v ceně softwaru MES to znamená pokrytí až poloviny nákladů. O dotaci můžete žádat do 16. září. Jak ji využít na maximum, co musíte splňovat a jak to celé probíhá, řešíme v dnešním článku.

Radši se koukáte? Tak místo čtení mrkněte na náš rozhovor s Martinou Pšeničkovou z ARR. Problematikou dotací žije už 15 let.

Plně digitalizovaný přehled nad výrobním podnikem je dnes zásadní

Díky softwaru MES SoftLi máte na jediné integrované platformě přehled o všech výrobních i montážních linkách. V reálném čase sledujete plnění plánu nebo nutné kroky pro jeho úpravu. Přehled snadno analyzujete a vyhodnotíte. Vše bez jediného papíru v uživatelsky příjemném prostředí, které pochopí i operátor výroby v zácviku.

Díky programu Digitální podnik je digitalizace výroby konečně dostupnější

Digitální podnik je výzva, ohlášená Ministerstvem Průmyslu a Obchodu, v rámci Národního Programu Obnovy. Z evropských dotací nabízí až 4 miliardy korun.

 • Peníze firmám umožní pořízení nevýrobních informačních a komunikačních technologií. 

 • Podmínkou je, aby řešení zásadně vylepšila pracovní postupy, rozšířila výrobní kapacitu nebo umožnila vývoj nových produktů. 

 • Zároveň musí jít o komplexní projekty v oblasti digitalizace, a ne o dílčí řešení.


V praxi tyto podmínky splňuje třeba zefektivnění výroby pomocí softwaru MES. Dalším možným řešením je kompletní digitalizace dat nebo efektivní nastavení a řízení firemních procesů.

Pro koho je Program digitální podnik určen?

O dotaci mohou žádat:

 • Malé podniky do 50 zaměstnanců a s výší obratu do 10 milionů EUR.

 • Střední podniky do 250 zaměstnanců a s obratem do 50 milionů EUR.

 • Velké podniky uspějí pouze v regionech soudržnosti NUTSII  SV, SZ, Střední Morava a Moravskoslezsko. Pro přehlednost přikládáme vizuální mapu:

Mapa regionů soudržnosti NUTSII. Oblast, ve které jsou velké firmy kvalifikované pro žádost o dotaci, je obtažena červeně.

Jak vysokou dotaci můžete získat a kolik procent z ceny digitalizace to zhruba pokryje?

Minimálně můžete žádat o dotaci ve výši 1 milionu korun. To znamená, že pokud jako žadatel získáte 50% dotaci, musí celková zakázka stát alespoň 2 miliony korun.

O procentuální výši dotace bude ministerstvo rozhodovat dle území realizace projektu a velikosti subjektu žadatele. Další podmínkou financování projektů je minimálně 25% peněžní příspěvek žadatele z vlastních zdrojů, který nejde splatit pomocí veřejných fondů.

Rozdělení výše podpory podle regionální mapy soudržnosti, jsme vám přepsali do přehledné tabulky:

Takže v praxi to bude vypadat následovně:

 • Malý podnik získá největší míru dotace v regionu NUTSII SZ, a to až 60 %. Nejméně dostane v rámci NUTSII JV, konkrétně 40 %. 

 • U středních podniků budou limity nižší. Nejvýše dosažitelné procento dotace je opět na NUTSII SZ ve výši 50 %. Maximálně 30 % firmy dostanou v rámci NUTSII JV.

 • Velké podniky mohou žádat pouze ve 4 zmíněných regionech soudržnosti NUTSII. Největší 40% dotaci dostanou na NUTSII SZ, v ostatních případech půjde vždy o 30% míru.

Jsou všechny náklady v rámci dotace uplatnitelné? 

Základním požadavkem pro uplatnění nákladů v rámci dotace je, aby CZV obsahovalo z 80 % takzvané pokročilé technologie a z 20 % technologie základní. 

Oba druhy těchto technologií ministerstvo jasně definuje:

 • Pokročilé technologie obsahují třeba aktivní prvky sítě LAN, měřicí techniku a nástroje pro jejich administraci, logistické technologie pro přenos dat nebo monitoring systémy.

 • Základní technologií jsou naopak osobní počítače, běžné servery, pasivní prvky sítě LAN, záložní zdroje, chytré telefony a jiné.

 Ale pozor, ne všechny náklady jsou v rámci výzvy způsobilé. Musíte se samostatně seznámit s pravidly. Ta například vylučují podporu na výrobní technologie, publicitu, administraci projektu, měřící stanice nebo 3D tiskárny.

 Dále musíte v projektu splnit podmínku tzv. Počáteční investice, která zajistí zásadní změnu výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření té stávající nebo výrobu nových produktů.

Podle čeho se žádost o dotaci vyhodnocuje?

Ministerstvo bude kontrolovat už zmíněná kritéria přijatelnosti, formálních náležitostí a ekonomického hodnocení žadatele. Některá z nich dostanete možnost opravit, některá ne.

Žádosti, které projdou kontrolou a splní podmínky výzvy, přejdou do věcného hodnocení. To stojí na bodovém systému. Ministerstvo projekty seřadí dle výše bodů a následně je podpoří do limitu celkové alokace na výzvu.

S konkrétními kritérii bodování se seznamte dopředu. Jen tak zjistíte, do jaké míry Váš záměr odpovídá preferencím státního programu. 

O bodování musíte vědět následující

Nejvyšší bodovou intenzitu získají zcela nová řešení vnitropodnikových informačních systémů, oproti pouhému nahrazení těch stávajících. 

Více bodů získají i projekty cílící na posílení kybernetické bezpečnosti, digitalizaci logistiky, využití cloudových služeb nebo prvků AI. 

A ještě větší bodové ohodnocení dostanete, pokud bude ve Vašem projektu poměr pokročilých technologií vyšší než 95 %.

Jak se o dotaci žádá a jak dlouho zhruba trvá vyřízení?

Žádost podáte prostřednictvím portálu ISKP14+

K žádosti přiložte zpracovaný podnikatelský záměr dle povinné osnovy, finanční výkazy, kategorizaci CZV (rozdělení nákladů na pokročilé a základní technologie) a další nezbytná prohlášení a dokumenty.

Deadline pro žádosti je do 16. 9. 2022.

Je dotace dost velká, aby se investice do digitalizace firmám vyplatila i v současné ekonomické situaci?

Rozhodně ano. I bez dotací je digitalizace jasným krokem kupředu, bez kterého dnešní firmy rychle ztratí konkurenceschopnost. Současná podpora vlády snižuje finanční zátěž procesu, výrazně zkracuje i návratnost vložené investice.

U systému MES dotace pokryjí až 50 % z celkové částky

Něco Vám není jasné? Tak dorazte na 30 minutovou konzultaci zdarma a ušetřete si spoustu práce. Poradíme Vám ohledně postupu, probereme kvalifikaci a zprostředkujeme kontakt na agenturu, která za Vás zpracuje dokumentaci projektové žádosti.