Chci demo

Reporting v MES SoftLi: Prezentujte data přehledně a v reálném čase

Pokračujeme v seriálu představování jednotlivých členů harmonické rodiny MES SoftLi. Dnes přišla řada na modul Reporting. Z jeho názvu patrně dokážete uhodnout, k čemu slouží, ale měli byste o něm vědět ještě spoustu dalších informací. Tady jsou.

Co je modul Reporting? A jak funguje?

Modul Reporting je reportovací nástroj, který umožňuje přehledně prezentovat všechna data, posbíraná systémem MES SoftLi.

Výstupy mohou být ve formě:

 • grafů;

 • plochých tabulek;

 • kontingenčních tabulek.

Modul Reporting funguje na podobném principu jako Power BI. Nasbíraná data jsou připravena z endpointu, takže se vám stačí připojit a hned můžete s reporty pracovat.

Pro dosažení co nejužitečnějších výsledků si například určíte zobrazení dat podle konkrétních parametrů, jako jsou:

 • pole;

 • vazby;

 • dimenze.

Takhle si sestavíte požadovaný report přesně podle svých požadavků. Report následně uložíte a nastavíte k němu práva podle uživatelských rolí (kdo ho může vidět po přihlášení do systému, kdo ho může vidět i bez přihlášení a kdo ho může editovat), čímž ho zpřístupníte ostatním členům organizace.

Je modul Reporting lepší než standardní PowerBI?

Ano. Díky jedné zásadní výhodě – slouží k online zobrazování informací z MES systému nejen historicky, ale také V REÁLNÉM ČASE.

Navíc si v něm můžete jednotlivé dashboardy zobrazit hned v několika typech prezentačních nástrojů např.: v koláčovém grafu, Paretově diagramu nebo klasické i ploché tabulce.

Přehledy lze rovněž vyexportovat jako odkaz, který vložíte kamkoliv nebo pošlete komukoliv. Report se v takovém případě zobrazí až po rozkliknutí odkazu.

Proč je modul Reporting klíčovou součástí MES SoftLi?

Protože jde o pomyslnou hlavu rodiny našeho výrobního informačního systému. Navenek nejdůležitější část, která rozhoduje o následných opatřeních, ačkoliv krkem rodiny, která hlavou otáčí, jsou ve skutečnosti ostatní moduly.

Reporting je hlavní výstup z MES, protože vás ve finále zajímají pouze čísla, která reporty ukazují. A na jejichž základě pak můžete udělat změny, díky nimž zefektivníte výrobu.

Modul Reporting tedy představuje třešničku na několikapatrovém dortu, který se skládá (mimo jiné) z modulů:

… ale až modul Reporting vám všechny informace přehledně naservíruje.

I proto značná část manažerů ve výrobních podnicích výstupy z jiných modulů nečte. A vlastně ani číst nepotřebuje. K tvorbě opatření jim slouží buď jejich vlastní reporty nastavené podle konkrétních požadavků, nebo naše předpřipravené reporty.

Ty totiž neobsahují jen surová data, ale také jejich analýzu.

Možnosti využití modulu Reporting se odvíjí podle typu licenční verze.

3 licenční verze modulu Reporting

1 Reporting User

Nejnižší verze zahrnuje standardní sadu reportů z nasbíraných dat (přehled o produkci, prostojích a zmetkovitosti) a základní sadu analytických reportů. Ty ukazují, zda a případně jak velké jsou ztráty z prostojů nebo ze zhoršené výkonnosti oproti běžnému stavu.

Ve verzi Reporting User můžete reporty v rámci interní sítě sdílet s neomezeným počtem uživatelů. Ti si je mohou pouze prohlížet. Přehledy tak nelze výrazně upravovat. Můžete v nich dělat pouze kosmetické změny. A změněné reporty pak nelze ukládat.

Můžete v nich sice filtrovat či měnit, přidávat nebo přeskupovat pole, ale reporty v této podobě uvidíte pouze vy – a to pouze po dobu, kdy je budete mít otevřené. Nelze si je uložit, aby se vám nebo dalším uživatelům ve změněné podobě ukázaly i po opětovném otevření.

2 Reporting Designer

U prostřední verze platí to, co u té nejnižší, ale k tomu si už můžete reporty vytvářet, upravovat, ukládat a sdílet podle libosti.

Sami si nastavíte endpointy nad daty. A tím pádem výslednou podobu, protože přesně tak se pak reporty zobrazí i ostatním uživatelům.

Zároveň budete moct udělit práva jednotlivým rolím. Určíte si, jestli daný uživatel může přehled vidět jen po přihlášení či i bez něj a zda ho může také upravovat.

3 Reporting Admin

Nejvyšší verze nabízí to, co prostřední, ale k tomu ještě umožňuje přidávat data ze systému třetích stran – a pak je také prezentovat v reportovacím systému SoftLi. Může jít o data z ERP, z docházkového systému nebo třeba z účetnictví. Stačí jen nastavit connection string do databáze, ze které se bude čerpat.

Modul Reporting dokáže přebírat data od těchto databází:

 • SQL

 • Postgre

 • MySQL

 • Oracle

 • MariaDB

Jak probíhá implementace?

U pokročilejších variant Reporting Designer a Reporting Admin stačí pouze koupit licenci a zadat licenční klíč. U verze Reporting User nemusíte ani to. Nejnižší verze modelu Reporting je totiž součástí základní licence MES SoftLi. 

Vyzkoušejte si nezávazně modul Reporting

Chtějte DEMO, protože ukázaná platí. Přesvědčte se, proč je MES SoftLi nejlepší výrobní informační systém na trhu. A teprve pak se rozhodněte.