Chci demo

Okamžité informace => Rychlé reakce: Ani nečekané problémy vás nepřekvapíI malá prodleva vás může vyjít hodně draho. A při počítání ušlého zisku si celou dobu v duchu říkáte: „Kéž bychom tu informaci zjistili o trochu dřív.“ Proto jsme do MES SoftLi přidali novou funkcionalitu Alarmy, díky které se pracovníci ihned dozví o nečekaných událostech ve výrobě – a dokážou na ně okamžitě reagovat.

Jsou situace, které při sebevětší snaze nelze předvídat ani zcela eliminovat. Ale můžete mít jistotu, že pověření pracovníci budou v takovém případě ihned upozornění

Mezi výjimečné události patří například:

  • Porucha zařízení

  • Prostoj určitého typu

  • Nedostatek surovin potřebných k výrobě

  • Překročení nastavených limitů – vysoká teplota, nízký tlak apod.

  • Zastavení výroby kvůli nečekané události

  • Prostoj delší než standardní dobu

  • Vyvolání prostřednictvím tlačítka

  • … a mnoho dalších událostí, na které si můžete nastavit alarm.

Ten lze ale nastavit i na běžné situace, jako je zahájení a ukončení výroby.

Příklad z praxe 

Oddělení logistiky dostane e-mail bezprostředně poté, co dojde k naplnění výrobního příkazu. Ihned jim dojde zpráva, že dávka je dokončená a oni mohou začít s distribucí nebo zboží odvézt do skladu. 

Typ, styl i příjemce upozornění si vyberete sami

Jak chcete dostávat informace o požadovaných událostech? Přes SMS? E-mailem? Prostřednictvím REST API spojení s vaším systémem? Anebo pomocí naší API, která vytvoří spojení s terminálem stroje a přímo na něm pak zobrazí upozornění?

Vytvoříte si svoje vlastní šablony upozornění, ať máte vizuál i obsah přesně podle představ a brand manuálu? A chcete dávat echo o nastalé situaci pouze v rámci firmy, nebo o ní zpravíte i zákazníka? Vše je čistě na vás.

Klasifikace alarmů, eskalace a reporting

Jedna věc znamená oheň na střeše, jiná zase tolik nehoří. Proto si u alarmů můžete definovat různé priority a rozdělit je na neodkladné a ty, co mohou chvíli počkat.

Na podobném principu hierarchie důležitosti funguje funkce eskalace hodnoty. Díky ní lze například nastavit, aby MES SoftLi při 4% zmetkovitosti upozornil jen operátory, při dosažení 7% zmetkovitosti byl informován někdo na vyšší pozici a o 10% zmetkovitosti případně okamžitě věděl přímo ředitel.

Všechny záznamy o alarmech si samozřejmě kdykoliv zobrazíte v přehledných reportech, kde najdete všechny potřebné informace, jako čas a datum, typ alarmu, zařízení a systém, kterého se týká.

Chcete identifikovat opakující se problémy a promptně je řešit?

Chtějte DEMO, protože ukázaná platí. Přesvědčte se na vlastní výrobě, proč je MES SoftLi i díky rozšiřujícím modulům nejlepší na trhu. A teprve pak se rozhodněte.