Chci demo

MES

Výrobní informační systém neboli MES je výrobní software, který monitoruje a analyzuje stroje, aby zajistil kvalitu a efektivitu výrobního procesu. Hlavním účelem systému je upevnit digitální výrobu a zlepšit efektivitu výroby. MES může být propojen s více pracovišti, což vede k transparentnímu, řízenému a optimalizovanému prostředí pro výrobu.

Výrobní informační systémy dokážou shromažďovat data do jednoho centrálního softwaru, který může fungovat on-premise nebo na cloudu. Data lze důkladně analyzovat za účelem porovnání s klíčovými ukazateli výkonnosti. Dále zajistí úplné sledování a plánování výroby včetně sledování výrobku v rámci celého jeho výrobního cyklu, řízení jeho kvality a snadné dohledatelnosti vadných šarží. Podívejte se, jaká všechna řešení nabízí modulární výrobní informační systém SoftLi.