Chci demo

Digitalizace výroby

Digitalizace výroby označuje proces, v němž je prostřednictvím integrované správy dat zakomponována komplexní síť digitálních nástrojů a metod. Laicky řečeno, digitalizace výroby označuje proces využívání digitálních technologií ke zlepšení výrobního a produkčního procesu. Digitalizace se spojí s tradičními průmyslovými procesy a vznikne inteligentní továrna, kde jsou stroje, lidé a zdroje dostupné, transparentní a schopné komunikovat v reálném čase.

Hlavním cílem digitalizace je zajistit neustálé zlepšování, a proto je kladen důraz na následující body: zlepšení plánování a efektivity v továrně, snížení prostojů a udržování transparentnosti v komunikaci. Díky komplexnosti a vzájemné propojenosti všech prvků ve firmě lze mít nad výrobou 100% přehled. Získejte ho pomocí MES SoftLi.