Chci demo

IoT

Internet věcí (zkráceně IoT z anglického internet of things) označuje typ stroje, zařízení nebo přístroje, které je připojeno k síti a může tak shromažďovat a sdílet velké množství dat. Připojení průmyslových strojů umožňuje nepřetržitý sběr, výměnu a analýzu dat, což umožňuje realizovat zlepšení ve výrobě.

Oproti tomu vznikl průmyslový internet věcí (IIoT), který je zaměřen na průmyslové procesy, např. výroba, a vylepšuje je. Díky využívání chytrých zařízení ve výrobě mohou organizace lépe porozumět dodavatelskému řetězci a získat úplný přehled. Rozdíly mezi IoT a IIoT nebo příklady použití průmyslového IoT zařízení jsme podrobněji rozepsali zde.