Chci demo

Big data

Big data nebo taky velká data označují soubor dat, který je příliš velký na to, aby jej tradiční relační databáze dokázala zachytit a zpracovat. Tato data jsou nejen velká co do objemu, ale také co do rychlosti a rozmanitosti a zahrnují data generovaná v reálném čase ze senzorů a jiných zařízení, video nebo audio, sítí, aplikací, webových stránek, sociálních médií a dalších.