Chci demo

Digitální továrna

Digitální továrnu si lze představit jako proces využívání digitálních technologií ke zlepšení výrobního a produkčního procesu. Cílem je zajistit neustálé zlepšování, proto je kladen důraz na:

  • Transparentnost v komunikaci

  • Zlepšování plánování a efektivity v továrně

  • Snižování prostojů

  • Centrální platformu pro správu znalostí

Díky digitalizaci dochází ke zvýšení produktivity, zaměstnanci pracují rychleji a efektivněji a dříve napjaté termíny jsou plněny hladce a bez prodlev.