Brunch meetings

Przestrzeń do dzielenia się innowacyjnymi pomysłami na produkcję.

Nasze brunche to krótkie, nieformalne spotkania połączone z wykładami ekspertów, za każdym razem prezentujemy inny temat. Jak sama nazwa wskazuje, przy przekąskach tworzymy też przestrzeń do networkingu