Brunch meetings

Místo pro sdílení inovativních nápadů pro výrobu.

Naše brunche jsou krátké neformální meetingy spojené s přednáškovým blokem odborníků pokaždé na jiné téma, networkingem a dobrým jídlem.