Chci demo

TEEP = Totální efektivita zařízení

Zkratka TEEP pochází z anglického Total Effective Equipment Performance. Jedná se o metriku, která se používá k měření skutečné kapacity výrobních operací. Výrobcům poskytuje přehled o tom, jak velký potenciál má jejich továrna na základě současného vybavení.

Jak vypočítat TEEP

TEEP = VÝKONNOST X DOSTUPNOST X KVALITA X VYUŽITÍ STROJE

Výkonnost (%) = ideální doba cyklu × celkový počet / doba chodu. Zohledňuje vše, co by mohlo způsobit, že by výroba fungovala nižší než maximální možnou rychlostí.

Dostupnost stroje (%) = doba chodu / plánovaná doba výroby. Zohledňuje všechny události, které zastavily výrobu na delší dobu.

Kvalita (%) = dobrý počet / celkový počet. Zohledňuje všechny výrobní díly, které nesplňují normy kvality.

Využití stroje (%) = plánovaná doba výroby / celá doba výroby. Procento kalendářního času, který je využit pro výrobu.

TEEP jde o krok dále než OEE, protože zdůrazňuje vliv plánovaných prostojů, a tím odhaluje skutečný nevyužitý potenciál výroby v továrně. Jak se od sebe liší popisujeme podrobněji zde.