Chci demo

OEE = Efektivita zařízení

Zkratka OEE pochází z anglického Overall Equipment Effectivness. Jedná se o ukazatel, který měří produktivitu zařízení.

Jak vypočítat OEE

OEE = VÝKONNOST X DOSTUPNOST X KVALITA

Výkonnost (%) = vypočítá se vydělením skutečné rychlosti výroby očekávanou rychlostí

Dostupnost (%) = skutečná doba běhu zařízení vydělaná očekávanou dobou běhu zařízení

Kvalita (%) = měří se jako procento kvalitních výrobků z celkového vyrobeného množství

Měření OEE umožňuje identifikovat mezery v produktivitě a kvalitě výkonu, které je potřeba odstranit.

 OEE je nejznámější ukazatel efektivity. Zjistěte, jaká další KPI se používají pro změření firemní efektivity.