Chci demo

Takt time

Takt time označuje čas, který je potřeba na vytvoření každé jednotky výrobku či služby.

Výpočet takt time

Výpočet je jednoduchý, je zapotřebí znát dva následující údaje:

  • celkový dostupný čas výroby,

  • průměrná poptávka zákazníků.

Následně se celkový dostupný čas výroby vydělí průměrnou poptávkou zákazníků a výsledné číslo představuje takt time.

Takt time vs. cycle time

Takt time je doba mezi dokončením jedné jednotky a zahájením další, zatímco cycle time označuje průměrnou dobu potřebnou k dokončení jedné jednotky