Chci demo

Cycle time

Cycle time (doba cyklu) je ukazatel, který měří průměrnou dobu potřebnou k dokončení úkolu od začátku do konce. Tato doba zahrnuje každý krok od okamžiku, kdy začnete na úkolu pracovat, až po jeho dokončení. Doba cyklu se může také rozšířit na všechny kroky, které každý pracovník provede k dokončení určitého výrobku nebo služby.

Výpočet cycle time

Nejprve je nutné znát:

  • Počet výrobků vyrobených za určité období,

  • Celkový čas potřebný k dokončení těchto výrobků.

Poté už stačí vydělit celkový čas k dokončení výrobků počtem daných výrobků a získáte tak dobu cyklu za dané období.

Cycle time vs takt time

Doba cyklu označuje průměrnou dobu potřebnou k dokončení jedné jednotky, kdežto takt time je doba mezi dokončením jedné jednotky a zahájením další.