Chci demo

Plánování výroby

Plánování výroby v reálném čase je schopnost provádět nezbytné úpravy v reálném čase, které řeší nastalé neovlivnitelné nebo nepředvídatelné okolnosti, aniž by došlo k narušení výrobního procesu.

Pro plánování výroby v reálném čase je zapotřebí mít možnost zachytit veškerá výrobní data a komplexně je analyzovat. Pomocí poznatků z údajů sesbíraných na strojích mohou operátoři označit případné problémy, provést úpravy a učinit nápravu. Díky sesbíraným datům mohou výrobní podniky řešit problémy související s rychlostí, rozsahem, efektivitou a kvalitou v celém výrobním procesu na základě toho přijímat rozhodnutí pro optimální plánování výroby.