Komerční slévárna Turnov

Jak jsme implementací MES SoftLi zvýšili produktivitu Komerční slévárny Turnov o 10 %

„Nasazení MES SoftLi trvalo jen pár hodin, proběhlo zcela bez problémů a výsledky se dostavily během několika dnů. Díky přehlednému sledování výroby jsme zlepšili výkonnost jednotlivých pracovišť i jejich vzájemnou spolupráci. To vedlo ke zvýšení celkové produktivity o 10 %.“

Ing. Pavel Světlík,

ředitel společnosti

Komerční slévárna Turnov je rodinná firma, která vznikla v roce 1997 transformací státního podniku Sklostroj. Pro více než 100 zákazníků z oblasti strojírenství, energetiky, potravinářství a dopravy vyrábí odlitky z hliníku a z šedé, tvárné i speciální litiny.

Slévárna pro výrobu odlitků používá 3 technologické postupy:

 1. formovací linka (vícesériová výroba menších dílů) – sériovost v dávce: 20–1 000 ks

 2. strojní formování (malosériová výroba větších dílů) – sériovost v dávce: 10–100 ks

 3. ruční formování (kusová výroba vzorků a prototypů) – sériovost v dávce: 1–20 ks


To jí umožňuje pokrýt široké spektrum potřeb jejich klientů z českého, německého a švýcarského trhu. Slévárna se zaměřuje na zákazníky, kteří potřebují speciální díly a potřebují je rychle – např. strojní součástky na obráběcí a sklářské stroje, hydraulická a vakuová zařízení nebo bezpečnostní dílce různých strojních zařízení.

Slévárna se záměrně neorientuje na automotive a velkoobjemovou produkci, aby nebyla závislá na jednom segmentu ani jednom dodavateli.

Situace před implementací: sledování produktivity pomocí Excelu, tužky a papíru

Ve slévárně dlouhá léta k přípravě a monitorování výroby používali čtyři hlavní nástroje: německý systém pro plánování výroby OPTI, Excel, tužku a papír. 

Neměli jsme normovanou výrobu, takže produkce se každý den odvíjela především od dobré vůle zaměstnanců a provázanosti jednotlivých pracovišť. A sladit více oddělení, kterým šéfuje více mistrů, bylo poměrně složité,“ vysvětluje Světlík.  

Proto v Turnově potřebovali začít sledovat produktivitu strojů i pracovišť.

Jaké měli cíle?

 • Dodržování pracovní doby (aby výroba běžela od-do).

 • Eliminace prostojů kvůli čekání jednoho pracoviště na druhé,

 • Zvýšení efektivity využívání elektrického ohřevu indukčních pecí v návaznosti na realizaci zakázek,

 • Průběžná informovanost o reálném počtu pracovníků na konkrétních pracovištích v konkrétních směnách.

Jinými slovy vyladění spolupráce zaměstnanců, zapojení moderních technologií a nastavení norem.

Lidé z vedení slévárny si tento nedostatek samozřejmě uvědomovali, trvalo ale celou dekádu, než se ho rozhodli vyřešit. O existenci MESu a jeho využití v oblasti automotive věděli, ale nenapadlo je, že by tento typ platformy mohli aplikovat i na jejich typ výroby.

Mysleli si totiž, že mají až příliš vysoká očekávání: snadnou a rychlou implementaci do jejich provozu a následně jednoduché měření i reportování produktivity.

Po schůzce se zástupci SoftLi ovšem zjistili, že obavy byly zbytečné. 

„Po nabídce od SoftLi jsme si samozřejmě udělali průzkum trhu. Přijatelná cena, geografická blízkost, osobní přístup a ochota vyjít vstříc každému požadavku rozhodly o tom, že jsme si jednoznačně vybrali MES SoftLi,“ dodává Světlík.

Implementace MES SoftLi zabrala jen několik hodin


Nasazení bylo překvapivě jednoduché. Čekali jsme to mnohem složitější. Během několika hodin konzultanti ze SoftLi nainstalovali řídící jednotky a ukázali nám fungování MES přímo na našich strojích. Až se zpětně divíme, proč jsme toto rozhodnutí neudělali už dávno,“ přiznává ředitel slévárny.

Při implementaci se totiž nevyskytl žádný problém. Naopak se hned začaly nabalovat další nápady, jak by šlo informace z MESu využít, aby slévárna už na trase plánování-řídící pracovníci-pracoviště zcela odstranila tužku a papír.

Sledování produktivity prostřednictvím MES SoftLi nám otevřelo oči i v dalších aspektech výroby,“ doplňuje Světlík. 

Na implementaci MES SoftLi vydělává podnik i zaměstnanci

Vedení slévárny hned po zavedení aplikace zjistilo, že MES SoftLi dokáže vyřešit jejich problém se sledováním výkonnosti, když najednou mohli přehledně a v reálném čase monitorovat všechny důležité metriky: 

 • OEE (Overall Equipment Effectiveness)

 • OOE (Overall Operations Effectiveness)

 • TUE (Time Utilization Efficiency)

 • QoW (Quality of Work)

 • Procesní zmetkovitost

 • CT (Cycle Time)

 • Produkce

 • Prostoje

MES SoftLi brzy poté přijali za svůj i zaměstnanci. 

Motivační složka odměňování se odvíjí podle produktivity. Proto jsme na tvrdých datech z MESu ukázali pracovníkům, že když pracují správně a dodržují základní principy, tak na tom vydělají všichni,“ říká Světlík.

Těší ho i fakt, že díky jednoduchému ovládání MES SoftLi bez problémů používají všichni zaměstnanci bez ohledu na věk a vzdělání.

A jaké jsou výsledky po implementaci?

 • Zvýšil se čistý čas vytíženosti pracovníků i strojů během pracovní doby.

 • Zlepšila se provázanost pracovišť, což eliminovalo prostoje

 • Produktivita výroby stoupla o 10 %.

Chcete také zvýšit produktivitu?

Pomáháme malým i velkým výrobním firmám být 
až o 20 % efektivnější. Bez papírů. Bez prostojů. Bez výmluv.

Vyzkoušejte DEMO MES SoftLi, protože ukázaná platí.