Chci demo

Workshopy

Implementací MES digitalizace výroby jen začíná. Řada lidi si myslí, že stačí objednat & zavést software – a máte vystaráno. Ale tak to nefunguje. Klíčem k úspěšné transformaci a trvale efektivním procesům je schopnost dělat vhodná – a daty podložená – opatření. A právě to se na našich workshopech naučíte. Číst, vyhodnocovat a následně i aplikovat nasbíraná data tak, abyste vytěžili z informačního systému SoftLi maximum.

Workshop vám bude přínosem, jestli:

 • chcete dělat účinná data-driven opatření na úpravu či nastavení procesů,

 • potřebujete přesvědčit management či kolegy o užitečnosti MES,

 • chcete získat pohled nezávislého a transparentního experta,

 • máte obavu, že nový systém nedokážete 100% využít,

 • chcete umět získané informace přetavit ve vyšší zisky,

 • nemáte čas učit se pracovat s reporty svépomocí.

Aktuální nabídka workshopů

01

Zvýšení produktivity pomocí sběru a analýzy dat z MES

3denní workshop

U zefektivňování výroby platí heslo „co neměřím, to nemůžu zlepšovat“. Bez sběru dat totiž vycházíte hlavně z domněnek – a používáte metodu pokus/omyl. Správnou analýzou a implementací nasbíraných informací ale dokážete vytvořit data-driven opatření, které bude tutovka. Tento komplexní proces je známý jako metoda DMAIC.

Co při ní potřebujete udělat?

 • Definovat (Define) – co chcete sledovat a měřit (prostoje, kusy, čas na 1ks, zmetky)

 • Měřit (Measure) – výstupy, ideálně i vstupní údaje (teplota, tlak, rychlost stroje)

 • Analyzovat (Analyse) – data a přemýšlet, co a jak lze ještě dále zefektivnit

 • Inovovat (Improve) – zdokonalit daný proces pomocí vhodných akcí

 • Kontrolovat (Control) – výsledky a zajistit, aby zlepšení bylo trvalé

Program workshopu

Den 00

D (definice projektů)

Den 01

M (měření dat), A (analýza)

Den 02

A (analýza dat), I (inovace + implementace)

Den 03

I (implementace opatření), C (vyhodnocení výsledků)

Den 30

V případě zájmu C (ověření účinností implementovaných opatření)

Příklad využití v praxi

Znalosti z workshopu využijete např. při výpočtu hodnoty OEE – celkové efektivity zařízení.

Ta se skládá ze 3 částí:

OEE spočítáte pomocí vzorce D*V*K. Její zhodnocení samozřejmě závisí na typu výroby, ale obecně platí, že výsledek na 85 % značí vynikají efektivitu daného zařízení. A platí i to, že všechna kritéria jsou stejně důležitá, a proto je každá ztráta citelně znát.

Dejme tomu, že máte OEE 61 % (Dostupnost – 80 %, Výkon – 85 %, Kvalita 90 %, tj. 0,8*0,85*0,9 = 0,612).

Co to pro vás znamená?

 • Dostupnost – 80% dostupnost znamená 20 % ztrát. Zde leží největší potenciál ke zlepšení, protože hlavní typy prostojů lze snadno odstranit

 • Výkon – 15 % ztrát je signál, že během výroby nejspíš dochází k mikroprostojům či jiným překážkám

 • Kvalita – 10 % kusů musíte vyrobit znovu, protože jde o zmetky. A to vás stojí peníze.

Případová studie

Díky zvýšení produktivity a hodnoty OEE z 46 % na 65 % firma nemusela investovat do nákupu dalšího stroje. A ušetřila tak cca 50 milionů korun.

02

6krokový Kaizen

Standardizovaný přístup k workshopům

Některé akce se dají vyřešit okamžitě na místě, jiné už vyžadují větší množství času a lidí pro nalezení řešení. Tyto typy workshopů, kterým se říká Kaizeny, mají 3 fáze.

Přípravná fáze

Zahrnuje první krok a probíhá alespoň 2 týdny předem.

Krok 1

Definice kdo, kdy, kde a vyjasnění cílů

Samotný Kaizen

Zahrnuje druhý až pátý krok a trvá 3-5 dní. Důležitá je 100% účast a koncentrovanost celého týmu. 70-80 % akcí by mělo být dokončeno během workshopu.

Krok 2

Zmapování aktuálního stavu

Krok 3

Vizualizace ideálního stavu

Krok 4

Vytvoření požadovaného cíle, Kaizen strategie a plánu

Krok 5

Implementace zlepšení

Post-implementační fáze

Zahrnuje šestý krok a probíhá zhruba měsíc po Kaizenu.

Krok 6

Kontrola účinnosti, zdokumentování činností a ověření, zda zbylé akce byly dotaženy do konce

Příklad využití v praxi

Tento workshop vám umožní pochopit celý proces od objednání materiálu přes výrobu až po expedici. Díky grafickému znázornění snadněji najdete oblasti pro zlepšení a dokáže navrhnout budoucí stav.

Případová studie

Value Stream Mapping
Před workshopem nebyl ve firmě řádně zmapován pořádně celý proces, důraz se kladl pouze na výrobní část. Po něm došlo ke snížení zásob vstupního materiálu o 29 %, odstranění dvojité práce, k usnadnění plánování výroby a dalším akcím.

Zavedení metody SMED pro zrychlení výměny zakázky
Před workshopem se každá lisovací forma vyměnila za 70 minut. Po něm už pouze 53 minut. Díky tomu firma zvýšila svou výrobní kapacitu o 2 dny.

03

Přehled CI nástrojů pro management

1denní školení

Seznámení s metodami Lean pro management.

04

Detailnější přehled CI nástrojů pro mistry, kvalitu, logistiku, CI a procesní inženýry

3denní školení

Přehled jednotlivých CI nástrojů pro klíčové zaměstnance.