Chci demo

OOE = Efektivita výroby

Zkratka OOE pochází z anglického Overall Operating Efficiency, což je vzorec pro výpočet provozní efektivity. Měří dostupnost továrních operací od začátku do konce výrobního procesu. Výrobcům pomáhá pochopit jejich efektivitu při řízení provozu a určit, zda a kde je možné se zlepšit.

Jak vypočítat OOE

OOE = VÝKONNOST X DOSTUPNOST X KVALITA

Výkonnost (%) = měří se jako procento celkové možné výkonnosti, číslo je ovlivněno rychlostí, protože ne všechny výrobky lze vyrábět stejně rychle.

Dostupnost (%) = měří se jako procento celkového dostupného provozního času.

Kvalita (%) = měří se procentem kvalitních výrobků z celkového vyrobeného množství.

Výsledek se udává v procentech a dobře řízená továrna dosahuje skóre kolem 85 %.

OOE není jediný ukazatel efektivity hojně používaný ve výrobních firmách. Jak se liší od OEE a TEEP jsme popsali v tomto článku.