Chci demo

V Liberci byla zřízena nová pobočka Evropského digitálního inovačního hubu

Podporujeme digitalizaci a inovace, ale také každého, kdo se k této chválihodné snaze přidá. Proto máme velkou radost z otevření Evropského digitálního inovačního hubu v Liberci. EDIH Northeast bude bezplatně předávat know-how výzkumných a inovačních center i univerzit menším a středním firmám, ale také orgánům veřejné správy z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Jejich cíl je stejný, jako ten náš: zvýšení efektivity a budoucí konkurenceschopnosti prostřednictvím zavedení digitálních technologií. I proto jsme dostali pozvánku předvést nejlepší výrobní informační systém na trhu – MES SoftLi. 

Pro názornou ukázku toho, jak MES funguje v reálném čase, jsme ve spolupráci s firmou VisionQ promítali výrobní prostředí společnosti AS Casting. Během prezentace se věrně nasimulovala výroba 10 kusů tlakově litých odlitků z hliníkových slitin. Pro ně následně přijel vozík od VisionQ – a „vyzvedl“ je.

Těšíme na budoucí spolupráci, protože s EDIH sdílíme tutéž vizi a můžeme se vzájemně doplňovat. Oni pomáhají zejména s přípravnou fází, zatímco my s realizací. To ostatně potvrzují slova našeho co-foundera Dušana Keila při představování SoftLi: „Chceme dělat produkt, který bude dostupný i malým podnikům a nevyžaduje investici v řádu desítek milionů.“

Co chceme dělat – a také děláme – už tedy víte, ale zajímá vás, co plánuje klientům nabízet EDIH Northeast? Jejich služby spadají do čtyřech segmentů.

  • Test before invest - proces zkoušení digitálních technologií a konceptů, který zahrnuje digitální audit, pomoc s aplikaci technologií a testování v testbedu. 

  • Digitální akademie a ambulance - vzdělávací akce zaměřené na rozvoj digitálních dovedností a individuální bezplatné konzultace.

  • Rozvoj inovací - aktivní propojování firem a organizací veřejné správy s prověřenými dodavateli moderního a v praxi efektivního řešení digitalizace.

  • Dotační management - pomoc s vyhledáváním a zpracováním dotačních výzev na digitalizaci z regionálních, národních i evropských zdrojů. 

Těší nás, že se Liberec přidal k Praze, Brnu a Ostravě, kde už byly regionální pobočky EDIH zřízeny dříve. A věříme, že ve spolupráci s EDIH Northeast pomůžeme zvýšit efektivitu i konkurenceschopnost celého regionu. Máme k sobě opravdu blízko. Nejen ideově, ale i fyzicky. Sídlíme totiž na stejném patře.