Chci demo

4 tipy jak na digitální transformaci v roce 2022

1. Digitalizujte postupně – kupujte pouze to, co nyní potřebujete

V dnešní době již existuje široká nabídka modulárních a lehce nastavitelných nástrojů, které se přizpůsobí vašim aktuálním potřebám. Moderní nástroje by měly také být do určité míry schopné propojení s dalšími systémy, které jsou pro řízení vaší firmy nezbytné nebo které byste v budoucnu rádi začali používat.

V digitalizované výrobní firmě si spolu jednotlivé softwarové nástroje v reálném čase „povídají“ (ideálně pomocí API) a navzájem se doplňují, nikoliv duplikují.

Vyhněte se plně integrovaným systémům, které „umí vše“. Jejich implementace zpravidla trvá velmi dlouho a bývá náročná jak na zdroje finanční, tak na zdroje lidské, jež jsou v dnešní době čím dál vzácnější.

2. Digitalizace je nikdy nekončící proces

Pokud nejste Škoda Auto nebo Foxconn, radikální transformace vaší výroby během jednoho roku zkrátka není realizovatelná. Postupujte plynule krok za krokem a jděte cestou složenou z řady plánovaných a fázovaných implementací.

Přemýšlejte o digitální transformaci jako o pokračování toho, co jste dělali doteď – digitální transformace je druh neustálého zlepšování, jen jej pohání on-line monitoring a analytika.

Jako inspiraci a výborný příklad z praxe doporučujeme rozhovor s ředitelem společnosti ASTRA MOTOR Janem Keprdou.

3. Think big, start small

Stále existuje mnoho manažerů výrobních podniků, kteří si nedokážou představit konkrétní využití digitálních technologií ve své výrobě. Kladou si spoustu otázek: Kde technologie využít? Jaké technologie? Jaká data vlastně potřebuji a jaká ne? A tak dále.

Z našich zkušeností víme, že nejlepší je začít na menším celku (stroji, lince, buňce, divizi) a získat základní výrobní informace: výkon, takt, prostoje, zmetky, sledování jednotlivých pracovních příkazů a směn. Jakmile zjistíte, co se ve vaší výrobě skutečně děje, můžete systém postupně rozšiřovat na další celky, více se zaměřit na detaily a dát si sledované informace do souvislosti s daty z dalších systémů.

Obvykle u našich zákazníků dochází ke zlepšení OEE již během několika měsíců. Důvodem je to, že sledují základní výrobní data, ihned na ně reagují a zavádějí nápravná opatření.

4. Nebojte se SaaS (Software as a Service) a cloudu

Majitelé výrobních firem většinou zastávají jeden ze dvou názorů. Jedni v SaaS a cloudových řešeních vidí kontinuální náklady na několik let, které by raději zaplatili jednorázově. Ti druzí naopak vítají svobodu volby a oceňují jejich flexibilitu, jelikož je lze podle potřeby rozšiřovat nebo naopak omezovat.

Víme, že v SaaS a cloudových řešeních je budoucnost. Pokud využijete produkt jako službu, bude růst a vyvíjet se spolu s Vámi. Součástí SaaS je údržba, servis a rozvoj systému, což je výhoda oproti jednorázovému pořízení licence.

Obecně platí, že cloudová řešení mají kratší dobu implementace. Jejich náklady jsou tedy nižší a dříve vidíte návratnost investic. Pokud se chcete o MES SaaS dozvědět více, klikněte na tlačítko níže.


Jak funguje MES, který nasadíte do 24 hodin?

Pokud byste chtěli vidět, jak může MES SoftLi vašemu výrobnímu podniku prospět, neváhejte nás požádat o demo instalaci.